menu
24hmoney
Tín hiệu
DPR (HOSE)

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

(Dong Phu Rubber Joint Stock Company)
42.50 -0.65 (-1.51%)

Cập nhật lúc 14:45:01 19/07

KL: 367,300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/24 % Q2/23 Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21

Doanh thu

232.9

59.5%

186.5

3.8%

407.6

6.7%

286.1

-16.1%

146

-50.6%

179.8

-12%

381.9

-21.8%

340.8

12.5%

Các khoản giảm trừ

0

80.8%

N/A

N/A

0.7

-479.4%

N/A

N/A

0.1

51.5%

N/A

N/A

0.1

76.7%

N/A

N/A

Doanh thu thuần

232.8

59.6%

186.5

3.8%

406.9

6.6%

286.1

-16.1%

145.9

-50.6%

179.8

-11.8%

381.8

-21.8%

340.8

13.3%

Giá vốn hàng bán

184.7

-60.8%

104.8

5.7%

295.9

-2.3%

222.3

-1.5%

114.9

43.1%

111.2

25%

289.1

-3.5%

219.1

-6.7%

Lợi nhuận gộp

48.1

55.2%

81.7

19.1%

111.1

19.9%

63.8

-47.6%

31

-66.9%

68.6

23.2%

92.7

-55.5%

121.7

27.3%

Thu nhập tài chính

24

-37.2%

21.6

-7.1%

32.5

41.8%

26.3

49.7%

38.2

177.8%

23.2

71.3%

22.9

-16.4%

17.6

58.1%

Chi phí tài chính

0.3

-14.7%

2.2

-12.1%

2.7

-278.7%

0.8

-442%

0.3

22.5%

2

-141.8%

0.7

23.8%

0.2

88.9%

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

109.7%

0

92.7%

0.1

82.8%

0.1

91.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

4.8

-8.6%

3.9

-20.9%

7.8

23.8%

6.4

-30.1%

4.4

22.3%

3.2

38.5%

10.2

-5%

5

-24.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

20

20.9%

16.7

-18.8%

33

-8.2%

20

22.5%

25.2

-16.8%

14.1

15.3%

30.5

12.7%

25.8

-48%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

47.1

19.7%

80.4

10.9%

100

35%

62.8

-42.1%

39.3

-50.7%

72.5

55.9%

74.1

-61%

108.3

29.1%

Thu nhập khác

53.4

418.5%

8

21.4%

21

11.9%

14.8

14.6%

10.3

-14.6%

6.6

-27.3%

18.7

-91.8%

12.9

-14.5%

Chi phí khác

-8.8

-91.6%

-3.3

-103.1%

-9.1

-85.9%

-9.7

-102.4%

-4.6

-77%

-1.6

-58.2%

-4.9

76.2%

-4.8

44.2%

Thu nhập khác, ròng

44.6

679.5%

4.7

-5.5%

11.9

-14.2%

5.1

-37.4%

5.7

-39.5%

5

-38.2%

13.8

-93.4%

8.1

25%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

91.7

103.6%

85.1

9.9%

111.9

27.2%

67.8

-41.7%

45

-49.5%

77.5

42%

88

-77.9%

116.4

28.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

15.2

-72.4%

19.2

-22.7%

14

45.1%

11.1

41.3%

8.8

45.3%

15.6

-99.3%

25.5

60.6%

18.9

-32%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

3.2

N/A

3.7

N/A

0.3

1.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

92.4%

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

12

-35.6%

22.9

-46.4%

14.3

44.6%

11.1

41.3%

8.8

47.7%

15.6

-99.3%

25.8

62.5%

18.9

-32%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

79.7

120.1%

62.2

0.6%

97.6

57%

56.7

-41.8%

36.2

-50%

61.8

32.4%

62.2

-81.2%

97.5

28.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

6.6

-9.9%

10.1

48.3%

12.5

30.1%

19.6

57.3%

7.3

-10.5%

6.8

-23.5%

9.6

-53.1%

12.5

70%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

73.1

153.1%

52.2

-5.2%

85.1

61.9%

37.1

-56.4%

28.9

-55%

55

45.5%

52.5

-83%

85

23.8%

EPS Quý

841

29%

600

-53.1%

1,714

11.2%

855

-56.8%

652

-56.3%

1,280

45.5%

1,542

-78.6%

1,978

23.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả