menu
24hmoney
Tín hiệu
DGW (HOSE)

Công ty Cổ phần Thế giới Số

(Digiworld Corp)
53.00 -0.90 (-1.67%)

Cập nhật lúc 14:44:39 07/12

KL: 1,919,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

5,553

-6.5%

4,622.6

-4.2%

3,941.9

-44.5%

4,267.6

-47.1%

5,942.3

53.6%

4,824.5

11%

7,104.1

40.3%

8,073.4

96.3%

Các khoản giảm trừ

140.2

-214%

26.8

-131.3%

18

118.9%

192.4

-26.7%

122.9

386.1%

85.7

166.6%

95.4

-69.2%

151.9

-59.7%

Doanh thu thuần

5,412.8

-10.8%

4,595.8

-6.4%

3,959.9

-43.5%

4,075.1

-48.6%

6,065.2

58.6%

4,910.2

16.4%

7,008.7

40%

7,921.6

97.2%

Giá vốn hàng bán

5,027.9

11.2%

4,202.8

8.4%

3,699.2

43.5%

3,605.3

50.7%

5,659.3

-59.4%

4,589.9

-17.3%

6,542.2

-39.6%

7,308.6

-94.2%

Lợi nhuận gộp

384.8

-5.2%

393

22.7%

260.7

-44.1%

469.8

-23.4%

406

48.2%

320.2

5%

466.5

46.2%

612.9

140.8%

Thu nhập tài chính

46.7

22.2%

44.6

50.6%

37

-49.5%

67.9

0%

38.2

-21.1%

29.7

-23.8%

73.3

194.3%

67.9

213.7%

Chi phí tài chính

38.4

-27.5%

45.6

-82.4%

26.6

-72.7%

73.5

-237.8%

30.2

-249.2%

25

-284.7%

15.4

-180.8%

21.8

-582.4%

Chi phí tiền lãi

30.7

-40.9%

44.5

-104%

24.1

-74.6%

41.6

-246.2%

21.8

-158.2%

21.8

-269%

13.8

-149.8%

12

-409.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.2

-119.3%

2.7

896.6%

-2.2

-31.8%

-0.7

-139.6%

0.9

155.9%

-0.3

78.9%

-1.7

-69.7%

1.8

1,221%

Chi phí bán hàng

212.9

-42.4%

241.5

-106.3%

118.4

49%

223.2

-5.4%

149.6

1%

117

28.6%

232

-27.8%

211.8

-44.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

48.9

-28.9%

40

-21.6%

45.5

-84.3%

40.2

2.7%

38

-41.9%

32.9

-31.6%

24.7

-20.1%

41.4

-224.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

131.1

-42.3%

113.3

-35.1%

105

-60.5%

200

-50.9%

227.4

69.2%

174.6

18.8%

266

96.5%

407.6

259.1%

Thu nhập khác

3.9

1,175%

0.7

274.9%

2.7

1,147%

1.4

103.9%

0.3

21.4%

0.2

-6.8%

0.2

64.9%

0.7

128.9%

Chi phí khác

-1.2

-45.4%

-2.1

-3.9%

-1.1

-8.1%

-3.9

-183.5%

-0.8

-75.7%

-2

-319.1%

-1.1

-117.7%

-1.4

-300.8%

Thu nhập khác, ròng

2.7

607.8%

-1.4

22.7%

1.6

285.4%

-2.5

-261.4%

-0.5

-137.1%

-1.8

-537.8%

-0.8

-137.3%

-0.7

-1,417%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

133.8

-41%

111.9

-35.3%

106.6

-59.8%

197.5

-51.5%

226.9

69.1%

172.8

17.8%

265.2

96.3%

406.9

258.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

19.8

46.6%

19.7

34.3%

4.3

92.1%

53.7

60.4%

37.1

-38%

30

0.4%

54.3

-93%

135.7

-184.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

10.7

-13.3%

5

14.4%

20.4

N/A

11.7

-79.1%

9.4

N/A

5.9

N/A

N/A

N/A

55.9

189.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

30.5

34.5%

24.7

31.1%

24.7

54.6%

42

47.4%

46.6

-73%

35.9

-19%

54.3

-93%

79.7

-181.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

103.3

-42.7%

87.1

-36.4%

81.9

-61.1%

155.6

-52.5%

180.3

68.1%

136.9

17.5%

210.8

97.2%

327.2

284.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.9

7,185%

4.1

11,248%

2.5

N/A

-0.2

-213.1%

-0

-130.8%

0

-71%

-0

-100.6%

0.2

-28.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

102.4

-43.2%

83

-39.4%

79.4

-62.4%

155.8

-52.4%

180.3

68.2%

136.9

17.6%

210.8

97.6%

327

285.3%

EPS Quý

628

-43.7%

509

N/A

487

-79.5%

961

-82.6%

1,115

-22.3%

N/A

N/A

2,377

-4.2%

5,510

179.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại