menu
24hmoney
Tín hiệu
DGW (HOSE)

Công ty Cổ phần Thế giới Số

(Digiworld Corp)
64.00 +2.20 (+3.56%)

Cập nhật lúc 14:45:13 17/05

KL: 3,861,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

5,002

26.9%

4,977.5

16.6%

5,553

-6.5%

4,622.6

-4.2%

3,941.9

-44.5%

4,267.6

-47.1%

5,942.3

53.6%

4,824.5

11%

Các khoản giảm trừ

17

-194.3%

128.5

33.2%

140.2

-214%

26.8

-131.3%

18

118.9%

192.4

-26.7%

122.9

386.1%

85.7

166.6%

Doanh thu thuần

4,985

25.9%

4,849

19%

5,412.8

-10.8%

4,595.8

-6.4%

3,959.9

-43.5%

4,075.1

-48.6%

6,065.2

58.6%

4,910.2

16.4%

Giá vốn hàng bán

4,596.9

-24.3%

4,328

-20.1%

5,027.9

11.2%

4,202.8

8.4%

3,699.2

43.5%

3,605.3

50.7%

5,659.3

-59.4%

4,589.9

-17.3%

Lợi nhuận gộp

388.1

48.9%

520.9

10.9%

384.8

-5.2%

393

22.7%

260.7

-44.1%

469.8

-23.4%

406

48.2%

320.2

5%

Thu nhập tài chính

24

-35.1%

66.2

-2.5%

46.7

22.2%

44.6

50.6%

37

-49.5%

67.9

0%

38.2

-21.1%

29.7

-23.8%

Chi phí tài chính

21.9

17.6%

27.9

62.1%

38.4

-27.5%

45.6

-82.4%

26.6

-72.7%

73.5

-237.8%

30.2

-249.2%

25

-284.7%

Chi phí tiền lãi

17.9

25.6%

22.9

45%

30.7

-40.9%

44.5

-104%

24.1

-74.6%

41.6

-246.2%

21.8

-158.2%

21.8

-269%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.2

90.5%

-4.7

-559.2%

-0.2

-119.3%

2.7

896.6%

-2.2

-31.8%

-0.7

-139.6%

0.9

155.9%

-0.3

78.9%

Chi phí bán hàng

214.4

-81.1%

370.6

-66%

212.9

-42.4%

241.5

-106.3%

118.4

49%

223.2

-5.4%

149.6

1%

117

28.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

54.6

-19.8%

64.1

-59.4%

48.9

-28.9%

40

-21.6%

45.5

-84.3%

40.2

2.7%

38

-41.9%

32.9

-31.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

121.1

15.3%

119.8

-40.1%

131.1

-42.3%

113.3

-35.1%

105

-60.5%

200

-50.9%

227.4

69.2%

174.6

18.8%

Thu nhập khác

0.3

-90.3%

3.9

181.4%

3.9

1,175%

0.7

274.9%

2.7

1,147%

1.4

103.9%

0.3

21.4%

0.2

-6.8%

Chi phí khác

-2.3

-104.5%

-5.4

-38.6%

-1.2

-45.4%

-2.1

-3.9%

-1.1

-8.1%

-3.9

-183.5%

-0.8

-75.7%

-2

-319.1%

Thu nhập khác, ròng

-2.1

-233.1%

-1.5

40.3%

2.7

607.8%

-1.4

22.7%

1.6

285.4%

-2.5

-261.4%

-0.5

-137.1%

-1.8

-537.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

119

11.7%

118.3

-40.1%

133.8

-41%

111.9

-35.3%

106.6

-59.8%

197.5

-51.5%

226.9

69.1%

172.8

17.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

4.8

211.3%

47.7

11%

19.8

46.6%

19.7

34.3%

4.3

92.1%

53.7

60.4%

37.1

-38%

30

0.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

30.6

-50.2%

19.7

68.5%

10.7

-13.3%

5

14.4%

20.4

N/A

11.7

-79.1%

9.4

N/A

5.9

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

25.8

-4.6%

28.1

33.1%

30.5

34.5%

24.7

31.1%

24.7

54.6%

42

47.4%

46.6

-73%

35.9

-19%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

93.2

13.8%

90.2

-42%

103.3

-42.7%

87.1

-36.4%

81.9

-61.1%

155.6

-52.5%

180.3

68.1%

136.9

17.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.7

-71.8%

0.7

432.3%

0.9

7,185%

4.1

11,248%

2.5

N/A

-0.2

-213.1%

-0

-130.8%

0

-71%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

92.5

16.5%

89.6

-42.5%

102.4

-43.2%

83

-39.4%

79.4

-62.4%

155.8

-52.4%

180.3

68.2%

136.9

17.6%

EPS Quý

554

13.8%

536

-44.2%

628

-43.7%

509

N/A

487

-79.5%

961

-82.6%

1,115

-22.3%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại