menu
24hmoney
Tín hiệu
VHC (HOSE)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

(Vinh Hoan Corporation)
75.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:02 21/06

KL: 0 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,399.4

-3.9%

2,709.6

-19.7%

2,731.2

-36.8%

2,238.5

-31.7%

2,496.4

-7.4%

3,376.1

51.3%

4,323.6

84.5%

3,276.4

83%

Các khoản giảm trừ

3.7

70.1%

12

89.5%

7.5

92.3%

16.9

-92.7%

12.3

-582.4%

114.7

-10,288%

97.3

-10,508%

8.8

-290.8%

Doanh thu thuần

2,395.7

-3.6%

2,697.6

-17.3%

2,723.7

-35.5%

2,221.6

-32%

2,484.1

-7.8%

3,261.4

46.2%

4,226.3

80.4%

3,267.6

82.7%

Giá vốn hàng bán

2,200.4

-9.5%

2,412.7

8.5%

2,143.7

31.5%

1,837.1

26.2%

2,010.1

2.2%

2,636.8

-44.7%

3,129.7

-63.8%

2,489.1

-64.2%

Lợi nhuận gộp

195.3

-58.8%

284.9

-54.4%

580

-47.1%

384.5

-50.6%

474

-25.8%

624.7

52.8%

1,096.6

153.7%

778.5

185.6%

Thu nhập tài chính

73.9

-37.4%

115.1

-29.5%

99.1

-7.4%

83.1

17.1%

117.9

77.1%

163.2

224.8%

107

129.6%

71

88.8%

Chi phí tài chính

37.1

72.9%

45.1

57.8%

49.5

55%

90.4

-113%

136.6

-739.5%

106.9

-139.4%

110

-305.7%

42.4

-124.4%

Chi phí tiền lãi

18.8

43.2%

34.7

-38.1%

42.7

-116.2%

37.1

-92.2%

33.2

-265.7%

25.1

-110.5%

19.8

-161.7%

19.3

-214.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.2

122%

0.2

0.7%

0.3

-37.2%

0.2

-56.9%

-0.8

-688%

0.2

117.9%

0.5

24.3%

0.4

200.4%

Chi phí bán hàng

63.5

52.4%

57.2

11%

46.3

67.2%

50.4

39.8%

133.2

-42.7%

64.3

-6.1%

141.3

-41.1%

83.8

6.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

84.9

3.7%

77.2

4.4%

68.4

2.8%

69.2

-17.4%

88.1

-45.6%

80.7

-56.8%

70.3

-39.1%

58.9

-18.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

83.9

-64%

220.6

-58.9%

515.1

-41.6%

257.7

-61.2%

233.3

-56.4%

536.1

78%

882.4

192.7%

664.7

337.1%

Thu nhập khác

17.4

209.4%

13.9

-5%

8.5

-21.4%

9.2

179.4%

5.6

-43.7%

14.7

272.8%

10.8

117.8%

3.3

-5.7%

Chi phí khác

-2.8

52.4%

-5.7

-11.9%

-2.7

81.7%

-7.4

-44.8%

-5.8

-78.3%

-5

59%

-14.7

-166.3%

-5.1

-51.5%

Thu nhập khác, ròng

14.6

8,158%

8.3

-13.8%

5.8

251.6%

1.8

197.1%

-0.2

-102.7%

9.6

214.6%

-3.8

-614.1%

-1.8

-1,796%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

98.6

-57.7%

228.9

-58.1%

521

-40.7%

259.5

-60.9%

233.1

-57%

545.7

86.4%

878.6

191.9%

662.9

335.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

31.2

-3%

28.9

66.3%

62.5

15.8%

33.8

69.1%

30.3

63.5%

85.5

-116.5%

74.1

-80.9%

109.3

-458.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1

69.3%

0.9

331.9%

1.9

24.4%

0

101.9%

3.2

-231.2%

0.4

-112.7%

2.5

-316.2%

0.3

70.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

32.2

3.9%

28

67.4%

64.4

16.1%

33.8

69.2%

33.5

58.4%

85.9

-135.2%

76.7

-92.5%

109.6

-431.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

66.3

-66.8%

200.9

-56.3%

456.6

-43.1%

225.7

-59.2%

199.6

-56.7%

459.8

79.5%

801.9

207.1%

553.3

320.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

18.7

93.4%

10.3

7%

17.3

34.1%

6.8

22.4%

9.7

46.8%

9.6

1,151%

12.9

1,155%

5.5

952.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

47.6

-74.9%

190.6

-57.7%

439.3

-44.3%

219

-60%

189.9

-58.2%

450.2

76.3%

789

203.3%

547.8

318%

EPS Quý

251

-75.1%

1,039

-58%

2,396

-44.6%

1,194

-60.4%

1,007

-59.7%

2,471

76%

4,326

202.5%

3,011

318.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả