menu
24hmoney
285 người theo dõi
0 bài viết
0 điểm

Tiểu sử

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Manchester, Anh quốc vào các năm 2003 và 2007.  .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia