menu
24hmoney
9,468 người theo dõi
249 bài viết
11,380 điểm

Tiểu sử

Nguyên thành viên Ban TGĐ, Giám đốc Khối MG VNDs, nguyên Giám đốc CN Hochiminh SHS.
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia