menu
24hmoney
9,380 người theo dõi
248 bài viết
37,294 điểm

Tiểu sử

Nguyên thành viên Ban TGĐ, Giám đốc Khối MG VNDs, nguyên Giám đốc CN Hochiminh SHS.
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia