menu
24hmoney
6,721 người theo dõi
82 bài viết
90,650 điểm

Tiểu sử

- Giảng viên Khóa đầu tư cổ phiếu dài hạn tại Học viện Kinh doanh & Tài chính BizUni .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia