menu
24hmoney
7,206 người theo dõi
109 bài viết
83,755 điểm

Tiểu sử

- Giảng viên Khóa đầu tư cổ phiếu dài hạn tại Học viện Kinh doanh & Tài chính BizUni .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia