24hmoney

Hợp đồng Vaccine trên thế giới

Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ nguồn Bloomberg.

Cập nhật lúc 09:30:28 07/03/2021

STT
Quốc gia/
Khu vực
Số người được bảo vệ
(nghìn người)
Tỉ lệ được bảo vệ trên tổng dân số
1 Việt Nam 19,823 20.6%
2 Canada 123,876 330.1%
3 Vương Quốc Anh 201,840 302.2%
4 New Zealand 12,156 246.8%
5 Úc 58,676 229.9%
6 Áo 16,255 183.5%
7 Bỉ 21,020 183.5%
8 Bulgaria 12,754 183.5%
9 Síp 1,607 183.5%
10 Séc 19,541 183.5%
Xem thêm Xem thêm