menu
24hmoney
774 người theo dõi
67 bài viết
17,637 điểm

Tiểu sử

Ông Ngô Minh Đức có trên 18 năm kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, kinh nghiệm đào tạo hàng trăm Broker.
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia