menu
24hmoney
180 người theo dõi
18 bài viết
12,654 điểm

Tiểu sử

Ông Ngô Minh Đức có trên 18 năm kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, kinh nghiệm đào tạo hàng trăm Broker.
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia