24hmoney

HNX-INDEX

292.19 -3.35 (-1.13%)

Cập nhật lúc: 15:03:19 13/04

Số mã tăng: 78

(Số mã trần: 18)

Số mã giảm: 162

(Số mã sàn: 3)

Số mã giữ giá: 49

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 4,034
KL NN mua (CP) 2,757,950
KLGD (CP) 232,519,138
KL NN bán (CP) 1,542,720

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
SPI 19.00 +1.70 +9.83%