24hmoney

HNX-INDEX

391.21 +2.75 (+0.71%)

Cập nhật lúc: 15:10:10 22/10

Xem bảng giá Mới

Số mã tăng: 150

(Số mã trần: 28)

Số mã giảm: 98

(Số mã sàn: 6)

Số mã giữ giá: 43

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 2,995
KL NN mua (CP) 584,700
KLGD (CP) 156,110,934
KL NN bán (CP) 1,321,360

NN mua ròng

Giá trị (tỷ đồng)

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
TVD 16.50 +1.50 +10.00%
TC6 15.50 +1.40 +9.93%
C69 15.50 +1.40 +9.93%
S99 22.50 +2.00 +9.76%
PSW 22.50 +2.00 +9.76%
PDB 22.50 +2.00 +9.76%
NBC 24.80 +2.20 +9.73%
APS 32.80 +2.90 +9.70%
THT 16.20 +1.40 +9.46%
TDN 16.20 +1.40 +9.46%