24hmoney

HNX-INDEX

291.18 -4.95 (-1.67%)

Cập nhật lúc: 14:14:58 16/04

Số mã tăng: 52

(Số mã trần: 18)

Số mã giảm: 183

(Số mã sàn: 11)

Số mã giữ giá: 49

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 3,394
KL NN mua (CP) 1,630,730
KLGD (CP) 200,211,668
KL NN bán (CP) 1,609,130

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
SCI 56.00 +3.10 +5.86%
VND 37.00 +0.90 +2.49%
DDG 33.10 +0.50 +1.53%
NVB 17.60 +0.10 +0.57%
S99 23.10 +0.10 +0.43%
THD 202.00 +0.50 +0.25%