menu
24hmoney
Tín hiệu
MBS (HNX)

Công ty Cổ phần chứng khoán MB

(MB Securities Joint Stock Company)
27.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:03:31 28/02

KL: 4,618,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

539.9

33%

539.1

25.4%

401

-21.8%

335.9

-44.9%

405.9

-38.4%

430.1

-16.5%

512.9

-20.3%

609.5

52%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

171.2

26.2%

214

41.4%

136.3

-21.7%

93.1

-63.6%

135.6

-55.5%

151.3

-38.1%

174.2

-21.6%

255.6

59.2%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

2.7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

5.1

-21.9%

5.8

1.2%

5.1

0.7%

5.4

24%

6.5

24.6%

5.7

36.3%

5.1

27.3%

4.4

1.2%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

9.7

15.9%

8

-53.7%

4.9

-72.7%

3.9

-80.7%

8.4

-64.9%

17.4

-6.9%

17.7

-18.9%

20.3

49.2%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

539.9

33%

539.1

25.4%

401

-21.8%

335.9

-44.9%

405.9

-38.4%

430.1

-16.5%

512.9

-20.3%

609.5

52%

Chi phí hoạt động kinh doanh

164.4

-26%

173.2

-13.9%

103.2

54.7%

115

46.6%

130.5

48.7%

152.1

12.5%

227.8

31.8%

215.5

-20.9%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

375.5

36.3%

365.9

31.6%

297.8

4.5%

220.9

-43.9%

275.4

-31.9%

278

-18.6%

285.1

-7.8%

394

76.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

59.4

7.9%

55.3

-82.1%

65.4

-45.4%

1.9

104%

64.5

27.1%

30.4

39.5%

45

34.3%

47.6

-33.4%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

199

89.4%

207.2

39%

153

7.1%

151.8

-39.7%

105.1

-51.3%

149

-28.9%

142.8

-12.1%

251.7

101.9%

Thu nhập khác

2.3

330.5%

1.1

-60.6%

1.7

-77.9%

0.5

-36.5%

0.5

143%

2.9

-86%

7.9

219.2%

0.7

19.6%

Chi phí khác

-0.1

-11,301%

-0.2

N/A

-0.2

-81.9%

-0

N/A

-0

98.6%

N/A

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

2.2

316.3%

0.9

-68.1%

1.6

-79.9%

0.4

-38.3%

0.5

213.2%

2.9

-86%

7.8

215.3%

0.7

45.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

201.2

90.5%

208.1

37%

154.6

2.6%

152.2

-39.7%

105.6

-51.1%

151.9

-34%

150.6

-8.6%

252.4

101.7%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

38.7

-14.9%

41.7

-45.9%

30.3

6.9%

30.4

43%

33.6

23.2%

28.5

41.4%

32.5

-2.5%

53.4

-135.2%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

10.4

2,179%

0.1

93.1%

0.7

-132.5%

0.6

-150.5%

0.5

137.1%

2.2

-195.8%

2.3

303.7%

1.1

145.7%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

172.9

138.7%

166.3

37.2%

123.6

2.6%

121.2

-39.4%

72.4

-57.6%

121.2

-34.1%

120.4

-8.8%

200.2

100.2%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

172.9

138.7%

166.3

37.2%

123.6

2.6%

121.2

-39.4%

72.4

-57.6%

121.2

-34.1%

120.4

-8.8%

200.2

100.2%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

603

36.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

442

64.9%

756

24.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại