menu
24hmoney
Tín hiệu
CSC (HNX)

Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA

(COTANA Group Joint Stock Company)
28.20 -0.40 (-1.40%)

Cập nhật lúc 13:43:15 28/02

KL: 49,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

248

9.6%

110.4

-82.8%

94.2

-83.3%

93.4

-68.9%

226.3

-47.5%

641.8

369.4%

564.6

763.6%

300.5

252.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

248

9.6%

110.4

-82.8%

94.2

-83.3%

93.4

-68.9%

226.3

-47.5%

641.8

369.4%

564.6

763.6%

300.5

252.7%

Giá vốn hàng bán

180.4

1.7%

65.4

83.6%

67.4

79.5%

55.8

71.9%

183.5

42.9%

397.8

-234.4%

328.9

-540.5%

198.6

-157.3%

Lợi nhuận gộp

67.7

58.3%

45

-81.6%

26.8

-88.6%

37.6

-63.1%

42.8

-61.2%

244

1,273%

235.7

1,580%

101.9

1,172%

Thu nhập tài chính

1

-58.8%

1

-59.1%

2.3

18.6%

2.6

219.2%

2.5

293.1%

2.5

457.6%

2

289.7%

0.8

117.2%

Chi phí tài chính

1.7

58.6%

1.5

-617.6%

2

40.6%

2.7

35.5%

4.2

-191.4%

0.2

89.3%

3.3

-108.6%

4.1

-214.8%

Chi phí tiền lãi

1.7

44%

1.5

-15.7%

2

-57%

2.7

-76.6%

3.1

-159.7%

1.3

78.3%

1.3

19.5%

1.5

-14.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.1

47.8%

N/A

N/A

1

1,754%

N/A

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

-0.1

-156.2%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

15.5

-103.1%

10.2

79.1%

4.7

90.1%

5.6

70.7%

7.7

69.3%

48.7

-32,037%

47.2

-20,692%

19

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10

17.3%

6

50.4%

11.2

-15.1%

7.5

15.9%

12.1

51%

12.1

-98%

9.7

-0.4%

8.9

-86.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

41.4

95%

28.4

-84.7%

12.3

-93.1%

24.5

-65.3%

21.2

-64.5%

185.5

1,744%

177.4

5,496%

70.6

2,979%

Thu nhập khác

0.7

411.8%

0.5

-43.1%

0.6

2.9%

0.8

1,718%

0.1

-91.4%

0.9

N/A

0.5

44.8%

0

28.3%

Chi phí khác

-0.5

-215.8%

-0

42.6%

-0.1

-45.1%

-0

89%

-0.2

65.8%

-0.1

-170.3%

-0.1

60.1%

-0.1

-11,968%

Thu nhập khác, ròng

0.2

574.2%

0.5

-43.2%

0.4

-7%

0.8

1,418%

-0

-103.1%

0.8

2,710%

0.4

270.7%

-0.1

-278.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

41.5

96%

28.8

-84.5%

12.7

-92.8%

25.3

-64.1%

21.2

-65.2%

186.3

1,758%

177.9

5,306%

70.6

2,930%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

8.5

-84.2%

5.7

84.3%

4

87.8%

5.2

71%

4.6

62.5%

36.2

-1,429%

33.1

-1,139%

17.9

-3,006%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.8

-137.6%

0.1

84.8%

1.5

134.6%

0.1

-97.6%

0.3

-123.3%

0.7

-244.1%

4.4

-528.6%

3.4

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

9.2

-87.8%

5.8

84.3%

2.5

93.3%

5.1

64.8%

4.9

54.5%

36.9

-1,839%

37.4

-2,176%

14.5

-2,417%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

32.3

98.5%

23

-84.6%

10.2

-92.7%

20.2

-64%

16.3

-67.5%

149.5

1,739%

140.5

8,433%

56.1

3,098%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

10.2

91.2%

7.5

-84.1%

4.4

-86.8%

6.7

-42.8%

5.4

-55.8%

47.2

46,146%

33.4

8,020%

11.8

9,777%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

22

102%

15.6

-84.8%

5.8

-94.6%

13.5

-69.6%

10.9

-71.2%

102.3

1,174%

107

5,074%

44.3

2,610%

EPS Quý

707

-92.7%

396

-95.7%

194

-95.9%

526

-72.9%

9,650

481.3%

9,172

2,581%

4,690

4,889%

1,941

2,388%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại