24hmoney

UPCOM

100.36 +0.59 (+0.59%)

Cập nhật lúc: 15:10:10 22/10

Xem bảng giá Mới

Số mã tăng: 311

(Số mã trần: 95)

Số mã giảm: 146

(Số mã sàn: 12)

Số mã giữ giá: 75

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 2,339
KL NN mua (CP) 857,850
KLGD (CP) 170,791,368
KL NN bán (CP) 1,293,610

NN mua ròng

Giá trị (tỷ đồng)

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
DTI 15.10 +1.60 +11.85%
CEN 17.10 +1.80 +11.76%
CLX 25.00 +2.50 +11.11%
CST 20.70 +1.70 +8.95%
NDT 39.00 +3.20 +8.94%
AMS 18.20 +1.40 +8.33%
VCR 31.00 +2.20 +7.64%
AFX 15.10 +0.90 +6.34%
HU4 22.00 +1.10 +5.26%
SSH 106.20 +5.00 +4.94%