24hmoney

UPCOM

83.13 -0.97 (-1.16%)

Cập nhật lúc: 15:03:19 13/04

Số mã tăng: 138

(Số mã trần: 24)

Số mã giảm: 167

(Số mã sàn: 5)

Số mã giữ giá: 68

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 1,704
KL NN mua (CP) 1,306,800
KLGD (CP) 120,634,510
KL NN bán (CP) 1,528,290

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
PGB 17.10 +0.90 +5.56%
TVN 15.10 +0.60 +4.14%