24hmoney

HNX-INDEX

353.19 +0.17 (+0.05%)

Cập nhật lúc: 11:22:09 28/09

Số mã tăng: 76

(Số mã trần: 9)

Số mã giảm: 129

(Số mã sàn: 17)

Số mã giữ giá: 47

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 1,776
KL NN mua (CP) 585,900
KLGD (CP) 96,759,700
KL NN bán (CP) 653,490

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
TC6 16.60 +1.50 +9.93%
PGS 26.80 +2.40 +9.84%
TVD 18.10 +1.60 +9.70%
TDN 17.80 +1.50 +9.20%
THT 18.00 +1.50 +9.09%
API 44.60 +3.60 +8.78%
NBC 23.40 +1.80 +8.33%
PVS 28.10 +1.90 +7.25%
PVB 15.90 +0.90 +6.00%
APS 19.60 +1.10 +5.95%