menu
24hmoney
Tín hiệu
DTD (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

(Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company)
30.60 -0.90 (-2.86%)

Cập nhật lúc 15:03:07 19/07

KL: 771,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PKF Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

201.6

-56%

112.2

-11.6%

82.2

-46.7%

133.2

-38.9%

458.1

464.9%

127

46.1%

154.4

-43.7%

218

10.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

201.6

-56%

112.2

-11.6%

82.2

-46.7%

133.2

-38.9%

458.1

464.9%

127

46.1%

154.4

-43.7%

218

10.4%

Giá vốn hàng bán

104.8

48.5%

60

37.5%

57.5

30.4%

69.5

44.6%

203.4

-207.8%

96.1

-81%

82.6

52.6%

125.4

-47.1%

Lợi nhuận gộp

96.9

-62%

52.2

68.8%

24.8

-65.5%

63.7

-31.2%

254.7

1,598%

30.9

-8.6%

71.8

-28.3%

92.6

-17.5%

Thu nhập tài chính

7.5

916.5%

11.1

607.4%

8.5

2,393%

11.1

281.5%

0.7

-62.3%

1.6

51.7%

0.3

-90.6%

2.9

332.2%

Chi phí tài chính

1.2

-17.3%

0.8

39.9%

0.4

42%

0

99.8%

1

13.3%

1.4

-1.4%

0.6

16.3%

1.3

-45.4%

Chi phí tiền lãi

1.2

-17.3%

0.8

39.9%

0.4

42%

0

99.8%

1

13.3%

1.4

-1.4%

0.6

16.3%

1.3

-45.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

-17.7%

4.2

-2,339%

0.2

-12.3%

0.2

35.9%

0.2

3.1%

0.2

-32%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.3

-26.3%

6.1

11.5%

2.6

75%

3.1

72%

6.6

-33%

6.9

-1.1%

10.3

41.2%

11

32.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

94.9

-61.7%

56.4

134.1%

30.1

-50.6%

67.5

-18.7%

247.7

2,220%

24.1

-9%

61

-28.4%

83.1

-13.1%

Thu nhập khác

N/A

N/A

0.1

N/A

0.1

38.5%

0.4

115.8%

0.2

N/A

0

-100%

0.1

-95.7%

0.2

35.5%

Chi phí khác

-0

-85.9%

-1.2

-2,113%

0

100%

-0.1

87.9%

-0

57.9%

-0.1

86.4%

-0.1

59%

-1.2

-78%

Thu nhập khác, ròng

-0

-125.7%

-1.2

-2,013%

0.1

639.4%

0.3

128.4%

0.2

404.8%

-0.1

81.4%

0

-99.1%

-1

-89.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

94.8

-61.7%

55.2

129.8%

30.2

-50.4%

67.8

-17.4%

247.8

2,234%

24

-8.2%

61

-30%

82.1

-13.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

19.1

61.6%

11.3

-182.2%

6.1

55.9%

12.3

27.8%

49.7

-2,396%

4

44.1%

13.9

19%

17.1

21.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.4

-731.9%

N/A

N/A

0.3

-84.2%

N/A

N/A

0.4

-85.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

18.9

62%

11.3

-205.6%

6.1

55.9%

14.7

11.8%

49.7

-2,396%

3.7

29.1%

13.9

19%

16.7

12.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

75.9

-61.7%

44

116%

24.1

-48.8%

53.1

-18.8%

198.1

2,197%

20.3

-3%

47.1

-32.7%

65.4

-14%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

24.6

-64%

13.8

113.9%

8.2

-52.6%

15.9

-31.7%

68.1

6,132%

6.4

-13.7%

17.3

-27%

23.3

-15.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

51.4

-60.5%

30.2

117%

15.9

-46.6%

37.2

-11.6%

130

1,626%

13.9

2.9%

29.8

-35.6%

42.1

-13%

EPS Quý

1,041

-65.9%

688

57.8%

374

-61.5%

858

-37.3%

3,053

1,146%

436

-7.8%

971

97,000%

1,368

280.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả