menu
24hmoney
Tín hiệu
IDC (HNX)

Tổng Công ty IDICO - CTCP

(IDICO Corporation - JSC)
62.30 -0.40 (-0.64%)

Cập nhật lúc 14:45:21 21/05

KL: 2,961,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

2,467.1

115.2%

2,239.3

85.4%

1,443.5

-29.7%

2,407.6

-27.2%

1,146.7

-31.5%

1,208

7.7%

2,052.8

127.8%

3,307.8

159.9%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,467.1

115.2%

2,239.3

85.4%

1,443.5

-29.7%

2,407.6

-27.2%

1,146.7

-31.5%

1,208

8.4%

2,052.8

127.8%

3,307.8

161.9%

Giá vốn hàng bán

1,368.8

-62.4%

1,418.2

-99.9%

1,038.2

16.8%

1,515.2

-4.8%

843.1

33%

709.5

23.4%

1,248.6

-74%

1,446.1

-34.7%

Lợi nhuận gộp

1,098.3

261.8%

821.1

64.7%

405.2

-49.6%

892.3

-52.1%

303.6

-26.9%

498.5

165.3%

804.3

338.8%

1,861.8

881.7%

Thu nhập tài chính

31

16.3%

89.2

616.8%

29.2

-49.7%

76.2

3,462%

26.6

-63%

12.4

-92.8%

58

-53.2%

2.1

-99.2%

Chi phí tài chính

34.7

35.5%

41.2

58.3%

43

-36.6%

50.7

-417.1%

53.8

39%

98.7

41.5%

31.5

19.9%

16

128.4%

Chi phí tiền lãi

34.6

35.7%

40.6

48.9%

42.8

-64.5%

47.7

-58%

53.8

-29.6%

79.5

-70%

26.1

33.1%

30.2

46.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.1

N/A

0.7

-38.4%

N/A

N/A

0.8

-94.7%

N/A

N/A

1.2

102.3%

N/A

N/A

14.3

378.4%

Chi phí bán hàng

41.9

-81.4%

31.9

-13%

25.7

-8.4%

34.3

-78%

23.1

-57%

28.2

-65.2%

23.7

-59.8%

19.3

13%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

51.1

-15.8%

77.8

14.2%

64.8

2.5%

60.7

-12.7%

44.1

-12.1%

90.6

-36.6%

66.4

-112.3%

53.9

-2.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,001.6

378.9%

760.3

158%

301

-59.4%

823.6

-54.8%

209.1

-39.4%

294.7

435.1%

740.7

248%

1,821.1

434.7%

Thu nhập khác

1.8

-69.2%

4.2

-39.5%

2.8

-87.9%

2.7

-73.1%

5.9

-55.3%

6.9

-72%

23.1

-33.9%

10.1

1,552%

Chi phí khác

-4.1

-207.5%

-4.9

-50.7%

-47.8

-1,666%

0.5

74.9%

-1.3

50.4%

-3.3

81.8%

-2.7

-309.2%

0.3

109.8%

Thu nhập khác, ròng

-2.3

-149.5%

-0.8

-122.1%

-45

-320.6%

3.2

-69.1%

4.6

-56.5%

3.6

-44.7%

20.4

-43.7%

10.4

394.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

999.3

367.6%

759.5

154.6%

256

-66.4%

826.8

-54.9%

213.7

-40%

298.3

384.5%

761.1

205.5%

1,831.5

443.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

211.2

-448.7%

247

-216.8%

59.9

60.3%

162.1

55.6%

38.5

46.6%

78

-215.6%

151

-195.3%

364.8

-391.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

9

71,164%

110.6

909.6%

1.5

-138.3%

2.1

-482.1%

0

N/A

11

1,119%

3.9

1,548%

0.5

329.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

202.2

-425.1%

136.4

-103.6%

61.4

58.2%

164.2

54.9%

38.5

46.6%

67

-160%

147.1

-188.9%

364.2

-388.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

797.2

355%

623.1

169.4%

194.5

-68.3%

662.6

-54.8%

175.2

-38.3%

231.3

546.3%

614

209.8%

1,467.3

458.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

102

272.1%

72.4

187.8%

33.6

-82.5%

129

216.2%

27.4

-3.5%

25.2

-31.6%

191.7

547.9%

40.8

34%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

695.1

370.4%

550.6

167.2%

160.9

-61.9%

533.6

-62.6%

147.8

-42.1%

206.1

20,740%

422.3

150.5%

1,426.5

514.6%

EPS Quý

2,106

370.1%

1,669

142.9%

488

-65.3%

1,617

-66%

448

-47.4%

687

23,000%

1,408

150.5%

4,752

514%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại