VCB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

97.50 -1.40 (-1.42%)

Cập nhật lúc 14:46:36 13/04

KL: 1,670,900 CP