menu
24hmoney
Tín hiệu
HSG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

(Hoa Sen Group)
22.25 +0.50 (+2.30%)

Cập nhật lúc 14:44:49 04/12

KL: 20,797,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

8,235.2

1%

8,825.4

-27.9%

7,081.8

-44.3%

7,942

-53.3%

8,152.5

-48.8%

12,234

-6.2%

12,702.2

16.9%

17,005.9

85.5%

Các khoản giảm trừ

128.6

39.8%

179.6

-216.6%

100.9

-145.5%

24.6

66%

213.4

-70.2%

56.7

-9%

41.1

-160.6%

72.2

-6.8%

Doanh thu thuần

8,106.6

2.1%

8,645.8

-29%

6,980.9

-44.9%

7,917.4

-53.2%

7,939.1

-49.7%

12,177.2

-6.2%

12,661.1

16.7%

16,933.6

86.1%

Giá vốn hàng bán

7,034.7

13.7%

7,753.7

26.7%

6,077.1

45.9%

7,757.5

47.6%

8,147.9

38.8%

10,582.3

-5.5%

11,231.1

-26.3%

14,810.4

-94.8%

Lợi nhuận gộp

1,071.9

613.3%

892.1

-44.1%

903.7

-36.8%

160

-92.5%

-208.8

-108.4%

1,595

-46%

1,430

-26.8%

2,123.3

41.7%

Thu nhập tài chính

115.3

18.3%

12.7

-71.2%

73.1

-6.6%

32

-79.1%

97.5

-26.9%

44.1

-71.1%

78.3

22.2%

153

931.2%

Chi phí tài chính

61.4

44.9%

64.2

70.6%

74.7

41.7%

113.6

32.8%

111.5

30.9%

218.4

-44.7%

128

-9.3%

169

-37.8%

Chi phí tiền lãi

35.9

51.1%

54.6

7.8%

57.1

-9.7%

47.9

36.5%

73.5

31.1%

59.2

25.4%

52

32.5%

75.4

17.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

551.9

16.9%

720.5

29%

535.7

42.2%

668.5

45.5%

663.9

46.6%

1,014.9

-18.4%

926.9

-43.1%

1,226.9

-106%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

75.4

27.3%

115.5

-0.1%

99.9

40.9%

99.5

25.8%

103.8

27.2%

115.4

-6.3%

169

-142.7%

134

-27.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

498.4

150.3%

4.7

-98.4%

266.6

-6.2%

-689.5

-192.4%

-990.6

-193.5%

290.3

-85.4%

284.4

-76%

746.4

8.1%

Thu nhập khác

6

-67.8%

7.6

-67.6%

35.3

330.9%

22.9

405%

18.6

801.1%

23.6

762.7%

8.2

4.5%

4.5

62.5%

Chi phí khác

-0.7

81.2%

-0.1

88%

-4.4

-187.1%

-0.7

28%

-3.8

69.2%

-0.9

16.1%

-1.5

23.5%

-1

36.8%

Thu nhập khác, ròng

5.3

-64.3%

7.5

-66.8%

30.9

364.1%

22.2

527.6%

14.9

246.4%

22.7

1,274%

6.7

14.2%

3.5

192.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

503.7

151.6%

12.2

-96.1%

297.5

2.2%

-667.4

-189%

-975.7

-193%

313

-84.3%

291

-75.5%

749.9

8.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

22.5

-116.7%

22.9

53.5%

11.5

74.2%

7.7

94.3%

135

179.8%

49.2

83.3%

44.4

62.3%

135.5

-10.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

42.8

6.9%

24.8

1,996%

35.5

-183.7%

5.2

-121.8%

46

-175.8%

1.2

-77.1%

12.5

-146.4%

23.9

687.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

65.3

-173.4%

2

104.1%

46.9

17.6%

12.9

88.5%

89

182.1%

48

83.4%

56.9

37.4%

111.6

6.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

438.4

149.4%

14.2

-94.7%

250.6

7.1%

-680.2

-206.6%

-886.7

-194.3%

265

-84.4%

234.1

-78.7%

638.3

11.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

182.4%

0

60.7%

0

550.6%

0

319.1%

-0

-10,824%

0

1,256%

-0

41.6%

-0

49.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

438.4

149.4%

14.1

-94.7%

250.6

7%

-680.2

-206.6%

-886.7

-194.3%

265

-84.4%

234.1

-78.7%

638.3

11.6%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại