menu
24hmoney
Tín hiệu
HSG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

(Hoa Sen Group)
21.85 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 13:11:55 20/05

KL: 6,136,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

9,481.4

33.9%

9,249.6

16.5%

8,235.1

1%

8,825.4

-27.9%

7,081.8

-44.2%

7,942

-53.3%

8,152.5

-48.8%

12,234

-6.2%

Các khoản giảm trừ

233.2

-131.1%

176.4

-617.8%

128.6

39.8%

179.6

-216.6%

100.9

-171.4%

24.6

66%

213.4

-70.2%

56.7

-9%

Doanh thu thuần

9,248.2

32.5%

9,073.2

14.6%

8,106.6

2.1%

8,645.8

-29%

6,980.9

-44.9%

7,917.4

-53.2%

7,939.1

-49.7%

12,177.2

-6.2%

Giá vốn hàng bán

8,131.2

-34.5%

8,123.5

-4.7%

7,031.7

13.7%

7,753.7

26.7%

6,047.2

46.2%

7,757.5

47.6%

8,147.9

38.8%

10,582.3

-5.5%

Lợi nhuận gộp

1,117

19.6%

949.7

493.7%

1,074.9

614.8%

892.1

-44.1%

933.7

-34.7%

160

-92.5%

-208.8

-108.4%

1,595

-46%

Thu nhập tài chính

138.6

88.7%

43.8

36.5%

115.3

18.3%

12.7

-71.2%

73.4

364.6%

32

-79.1%

97.5

-26.9%

44.1

-71.1%

Chi phí tài chính

42.6

43.1%

49.6

56.4%

61.4

44.9%

64.2

70.6%

75

-242%

113.6

32.8%

111.5

30.9%

218.4

-44.7%

Chi phí tiền lãi

28.8

49.6%

25.3

47.1%

35.9

51.1%

54.6

7.8%

57.1

-9.7%

47.9

36.5%

73.5

31.1%

59.2

25.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

799.9

-49.3%

735

-9.9%

552.2

16.8%

720.5

29%

535.7

42.2%

668.5

45.5%

663.9

46.6%

1,014.9

-18.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

113.3

-4.8%

104.3

-4.8%

83.9

19.1%

115.5

-0.1%

108.1

36.1%

99.5

25.8%

103.8

27.2%

115.4

-6.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

299.7

3.9%

104.6

115.2%

492.6

149.7%

4.7

-98.4%

288.4

1.7%

-689.5

-192.4%

-990.6

-193.5%

290.3

-85.4%

Thu nhập khác

14.6

-6.2%

13.3

-42.1%

5

-73.1%

7.6

-67.6%

15.5

32.1%

22.9

405%

18.6

801.1%

23.6

762.7%

Chi phí khác

-1.1

-76.8%

-2.7

-271.8%

0.3

107.8%

-0.1

88%

-0.6

57.1%

-0.7

28%

-3.8

69.2%

-0.9

16.1%

Thu nhập khác, ròng

13.5

-9.7%

10.6

-52.3%

5.3

-64.3%

7.5

-66.8%

14.9

44.7%

22.2

527.6%

14.9

246.4%

22.7

1,274%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

313.2

3.3%

115.2

117.3%

497.9

151%

12.2

-96.1%

303.3

3.2%

-667.4

-189%

-975.7

-193%

313

-84.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

26.2

-128.7%

21.4

-178.7%

22.6

-116.8%

22.9

53.5%

11.5

74.2%

7.7

94.3%

135

179.8%

49.2

83.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

31.9

189.2%

9.6

284.1%

35.2

23.5%

24.8

1,996%

35.8

-142.3%

5.2

-121.8%

46

-175.8%

1.2

-77.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.7

112%

11.9

7.9%

57.8

-164.9%

2

104.1%

47.2

20.2%

12.9

88.5%

89

182.1%

48

83.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

318.9

24.5%

103.4

115.2%

440.1

149.6%

14.2

-94.7%

256.1

9.1%

-680.2

-206.6%

-886.7

-194.3%

265

-84.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

7.3%

0

39.8%

0

182.4%

0

60.7%

0

553.3%

0

319.1%

-0

-10,824%

0

1,256%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

318.9

24.5%

103.4

115.2%

440.1

149.6%

14.1

-94.7%

256

9.1%

-680.2

-206.6%

-886.7

-194.3%

265

-84.4%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại