menu
24hmoney
Tín hiệu
HSG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

(Hoa Sen Group)
15.35 -0.15 (-0.97%)

Cập nhật lúc 14:45:09 26/05

KL: 14,893,400 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE