menu
24hmoney
Tín hiệu
HSG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

(Hoa Sen Group)
16.70 +0.45 (+2.77%)

Cập nhật lúc 13:53:45 29/03

KL: 16,597,400 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên HSG

Giá trần 17.35
Giá TC 16.25
Giá sàn 15.15
NN mua 135,700
Cao nhất 16.85
Trung bình 16.61
Thấp nhất 16.20
NN bán 95,320
Dư mua
Dư bán
190,900 16.65
16.7 210,400
342,100 16.6
16.75 538,100
268,100 16.55
16.8 1,056,200
801,100
1,804,700
Thống kê khớp lệnh HSG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

13:52:57

16.7

+0.45

1,000

M

13:52:52

16.7

+0.45

8,000

M

13:52:32

16.7

+0.45

200

M

13:52:28

16.7

+0.45

1,000

M

13:52:27

16.65

+0.40

100

B

13:52:22

16.7

+0.45

500

M

13:52:21

16.7

+0.45

1,000

M

13:52:12

16.7

+0.45

25,000

M

13:52:12

16.7

+0.45

2,000

M

13:52:02

16.7

+0.45

400

M

13:52:01

16.7

+0.45

500

M

13:52:00

16.7

+0.45

1,900

M

13:51:58

16.7

+0.45

300

M

13:51:51

16.7

+0.45

500

M

13:51:49

16.65

+0.40

300

B

13:51:47

16.7

+0.45

8,000

M

13:51:42

16.7

+0.45

1,000

M

13:51:33

16.7

+0.45

3,000

M

13:51:32

16.7

+0.45

100

M

13:51:31

16.7

+0.45

3,000

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới