GVR (HOSE)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company)
20.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:44:09 30/09

KL: 1,585,200 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE