GVR (HOSE)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company)
14.65 +0.65 (+4.64%)

Cập nhật lúc 10:03:50 08/12

KL: 254,100 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE