GVR (HOSE)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

38.40 -0.10 (-0.26%)

Cập nhật lúc 14:45:09 16/09

KL: 2,233,900 CP