EIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

27.30 +0.30 (+1.11%)

Cập nhật lúc 14:46:24 14/05

KL: 776,900 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store