menu
24hmoney
Tín hiệu
EIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

(VietNam Export - Import Commercial Joint Stock Bank)
18.70 -0.10 (-0.53%)

Cập nhật lúc 14:44:58 22/02

KL: 10,575,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

1,397.5

-2.8%

868.7

-41.8%

1,094.2

-22.8%

1,236.6

-0.7%

1,437.6

45.8%

1,491.9

102.3%

1,417.5

44.1%

1,244.9

52.3%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

3,678

8.5%

3,507.9

11.3%

3,826

30%

3,687.3

37.4%

3,391.1

32.9%

3,152.7

29.7%

2,943.5

11%

2,682.9

9.5%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

2,280.5

-16.7%

2,639.2

-58.9%

2,731.8

-79%

2,450.7

-70.4%

1,953.5

-24.8%

1,660.8

1.9%

1,525.9

8.6%

1,438

11.9%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

128.5

-30.6%

115.6

9.7%

123.8

-0.4%

146.4

47.6%

185

33.5%

105.3

36.6%

124.3

46.6%

99.2

-25.1%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

408.5

0.5%

351.1

40.1%

237.3

-6.2%

396.7

90.1%

406.6

59.1%

250.7

83.7%

253

17.2%

208.7

-39.5%

chi phí hoạt động dịch vụ

280

-26.4%

235.5

-62%

113.5

11.8%

250.3

-128.6%

221.6

-89.3%

145.3

-144.9%

128.7

1.8%

109.5

48.4%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

24.1

-90.5%

77.2

-2.4%

184.7

55.3%

200

30.4%

254.9

97.8%

79

16.6%

118.9

16.2%

153.3

60.9%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

-18.7

29%

141.5

825.3%

4.5

-95%

-5.9

-113.5%

-26.4

-202.1%

-19.5

-144.9%

89.4

1,094%

44

94.8%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

639.7

8,455%

31.7

42.7%

73.8

-72.9%

89.9

-28.8%

7.5

-94.2%

22.2

6.1%

272.1

339.7%

126.2

203.2%

Thu nhập từ hoạt động khác

686.7

596.9%

70.9

157.3%

81.8

-70.3%

91.1

-29.3%

98.5

-29.4%

27.5

19.9%

275.9

323.3%

128.9

200.4%

Chi phí hoạt động khác

47

48.4%

39.2

-633.3%

8

-111.2%

1.2

54.7%

91.1

-799%

5.3

-159.9%

3.8

-15.2%

2.7

-108.9%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

0.3

17%

0.3

-94.3%

0.3

22%

0.3

24.6%

0.3

-92.9%

4.9

2,518%

0.2

18%

0.2

-49.7%

Chi phí hoạt động

909.4

25.4%

758

-8%

768.9

3.7%

704.4

-0.6%

1,218.9

-77.7%

702.1

-48.2%

798.8

-2.8%

700.5

-21.4%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,262

97.2%

477

-51.4%

712.3

-41.8%

962.8

-0.5%

639.9

-11.9%

981.8

107.5%

1,223.6

164.3%

967.4

81.6%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

254.5

-128.1%

170

-157.4%

177.8

-36.8%

92.1

41.8%

111.5

77.1%

296.3

582.5%

130

-6.1%

158.3

50.3%

Tổng lợi nhuận trước thuế

1,007.5

90.7%

306.9

-76%

534.5

-51.1%

870.7

7.6%

528.3

121.3%

1,278

210.4%

1,093.7

221.3%

809

277.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

202.9

-62.7%

65.1

74.4%

111.9

49.7%

174.6

-7.9%

124.7

-162%

254.5

-209.2%

222.3

-228.3%

161.8

-285.1%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

202.9

-62.7%

65.1

74.4%

111.9

49.7%

174.6

-7.9%

124.7

-971%

254.5

-209.2%

222.3

-228.3%

161.8

-285.1%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

804.5

99.3%

241.8

-76.4%

422.6

-51.5%

696.1

7.5%

403.6

111.1%

1,023.5

210.7%

871.4

219.6%

647.2

276%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại