EIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

(VietNam Export - Import Commercial Joint Stock Bank)
34.20 -2.55 (-6.94%)

Cập nhật lúc 14:44:05 30/09

KL: 1,091,500 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên EIB

Giá trần 39.30
Giá TC 36.75
Giá sàn 34.20
NN mua 84,700
Cao nhất 36.40
Trung bình 35.00
Thấp nhất 34.20
NN bán 80,200
Dư mua
Dư bán
35 19,900
35.4 50,900
35.45 55,100
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới