menu
24hmoney

Bài của PHAN THANH QUỐC

Pro
Phân tích điểm mua/ bán CỔ PHIẾU TCB,dựa vào kháng cự- hỗ trợ.
👉 Bạn cần mình tư vấn mã cổ phiếu nào. Cmt vào mình sẽ chia sẻ nhé.
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

45.85

-0.65 (-1.40%)

Biểu đồ mã NTL

66.20

-0.70 (-1.05%)

Biểu đồ mã VNM
Xem thêm Xem thêm
4 Yêu thích
1 Bình luận
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ