menu
24hmoney
Tín hiệu
MSB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank)
12.85 +0.70 (+5.76%)

Cập nhật lúc 14:45:37 06/02

KL: 1,693,400 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MSB

Giá trần 13.00
Giá TC 12.15
Giá sàn 11.30
NN mua 240,400
Cao nhất 12.85
Trung bình 12.54
Thấp nhất 12.25
NN bán 13,300
Dư mua
Dư bán
30,000 12.7
12.85 72,400
20,000 12.6
12.9 174,100
6,500 12.55
12.95 63,200
56,500
309,700
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới