menu
24hmoney
Tín hiệu
MSB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank)
14.80 +0.20 (+1.37%)

Cập nhật lúc 14:45:05 17/07

KL: 15,604,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

2,365.6

9.6%

2,382.5

13.6%

2,437.7

10.8%

2,210.6

7.3%

2,157.7

9.9%

2,097.9

23.9%

2,200.1

35.2%

2,059.7

39.5%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

4,303.2

-5.2%

4,570.8

25.2%

4,885.8

41.4%

4,956.7

58.8%

4,537.7

50.1%

3,651.3

43%

3,455

28.6%

3,122.3

23.9%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

1,937.6

18.6%

2,188.3

-40.9%

2,448.2

-95.1%

2,746.1

-158.5%

2,380

-124.6%

1,553.4

-80.5%

1,254.9

-18.4%

1,062.5

-1.8%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

300.4

11.4%

281.1

9.6%

234.5

-14.9%

811.9

233.2%

269.6

-19.9%

256.6

-39.6%

275.7

9.9%

243.6

-88.3%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

400.1

2.4%

392.1

1.8%

333.9

-19.9%

901.3

144.1%

390.7

-10%

385.1

-27.5%

416.9

26.7%

369.2

-83%

chi phí hoạt động dịch vụ

99.7

17.7%

111

13.6%

99.4

29.6%

89.4

28.8%

121.2

-24.3%

128.5

-21%

141.2

-80.6%

125.5

-26.2%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

591.8

330.6%

41.1

-63.2%

565.9

72.8%

327.8

4%

137.4

-44.1%

111.8

10.8%

327.4

299.6%

315.2

223.5%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

-0.3

-484.4%

-0.6

-14.5%

-12.4

-45,900%

0.4

128.3%

-0

28.6%

-0.6

-124.1%

-0

55%

-1.4

-904.4%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

16.5

-89.6%

281.7

317%

7.2

-95.2%

65.1

-88.3%

157.7

51.9%

-129.8

-177.6%

151.4

-20.6%

557.7

265.4%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

-155.5

-206.3%

-265.5

-180.7%

-62.1

46.8%

111.8

128.6%

146.3

159.9%

329.1

-23.2%

-116.8

-172.9%

-390.9

-2,292%

Thu nhập từ hoạt động khác

80.5

-46.8%

167.2

-66.7%

177

-3.1%

114.7

-11.3%

151.3

34.7%

502.4

-24.3%

182.7

-36.7%

129.4

-33.8%

Chi phí hoạt động khác

236

-4,604%

432.6

-149.6%

239.2

20.2%

2.9

99.4%

5

98.6%

173.3

26.3%

299.5

-133.4%

520.2

-145.8%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

1.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.9

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

1,047.8

-11.6%

1,787.3

-9.4%

1,079.7

-8.3%

1,006.3

4.9%

939

-26.8%

1,633

-14.8%

996.4

-39.5%

1,058.1

2.2%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

2,070.7

7.3%

934.6

-9.4%

2,091.1

13.5%

2,521.2

46.1%

1,929.7

15.8%

1,032

-31%

1,842.1

15.4%

1,725.9

-22%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

540.5

-34%

327.7

-373.3%

416.3

-17.7%

499.4

-534.1%

403.3

-136.2%

69.2

87.1%

353.6

39.8%

115.1

147.7%

Tổng lợi nhuận trước thuế

1,530.2

0.3%

606.9

-37%

1,674.7

12.5%

2,021.8

9.8%

1,526.4

2.1%

962.8

0.3%

1,488.5

47.5%

1,841

-6.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

336.2

-8.9%

123.2

35.3%

349.4

-22.3%

404.2

-15.8%

308.8

10.7%

190.5

10.8%

285.8

-43%

349

10.9%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

336.2

-8.9%

123.2

35.3%

349.4

-22.3%

404.2

-15.8%

308.8

10.7%

190.5

10.8%

285.7

-43%

349

10.9%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

0

7.7%

0

-44.4%

0

-300%

0

-360%

0

-425%

0

-325%

0

100%

Lợi nhuận sau thuế

1,193.9

-1.9%

483.7

-37.4%

1,325.3

10.2%

1,617.6

8.4%

1,217.6

6%

772.3

3.5%

1,202.8

48.6%

1,492

-5.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

597

-2%

241

-37.6%

663

-15.8%

809

-17.2%

609

-19%

386

-21.1%

787

13.9%

977

-29.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả