menu
24hmoney
Tín hiệu
NTL (HOSE)

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm

(Tu Liem Urban Development Joint Stock Company)
39.85 -2.95 (-6.89%)

Cập nhật lúc 14:45:07 15/04

KL: 1,864,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

746.6

542.4%

47.4

-58.8%

48.8

-59.3%

71.2

-19%

116.2

-55.3%

115.1

-26.7%

120

9.6%

87.8

75.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

746.6

542.4%

47.4

-58.8%

48.8

-59.3%

71.2

-19%

116.2

-55.3%

115.1

-26.7%

120

9.6%

87.8

75.6%

Giá vốn hàng bán

258.6

-149.1%

37.2

59.1%

41.4

3.3%

63.4

-81%

103.8

11.9%

91.1

-48.1%

42.8

-7.9%

35

-22.6%

Lợi nhuận gộp

488

3,840%

10.2

-57.8%

7.5

-90.3%

7.8

-85.2%

12.4

-91.3%

24.1

-74.8%

77.2

10.5%

52.8

146.3%

Thu nhập tài chính

1.7

-28.8%

0.6

3,213%

0

-99.7%

0

-94.2%

2.4

-26.7%

0

-98.1%

3.6

35.6%

0.2

-76.4%

Chi phí tài chính

6

-9,122%

2.2

-224.7%

0.8

60.4%

1.2

N/A

0.1

85.7%

1.8

-38.8%

2

-455.7%

N/A

N/A

Chi phí tiền lãi

6

N/A

2.2

N/A

0.8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.4

-293.6%

0.1

91.6%

0.4

79.5%

0.6

57.2%

0.1

96.7%

1.8

23.1%

1.8

18.3%

1.5

-137.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.2

-12.9%

6.6

12.6%

6.2

12.2%

6.3

-3.5%

9

0.3%

7.6

-63.1%

7.1

-17.7%

6.1

-10.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

473.1

8,343%

1.8

-89.4%

0.1

-99.9%

2.1

-95.3%

5.6

-95.8%

16.5

-82.1%

69.8

9.3%

45.5

162.9%

Thu nhập khác

0.1

32,173%

0.2

N/A

1.1

545.9%

1.6

529.3%

0

-100%

0

-99.6%

0.2

-64.5%

0.3

N/A

Chi phí khác

-15.2

-3,339%

-0.8

-643.8%

-0.5

-4,841%

-0.6

-1%

-0.4

93.4%

-0.1

-53.9%

-0

90.4%

-0.6

-5.2%

Thu nhập khác, ròng

-15.2

-3,327%

-0.6

-443.3%

0.6

285.7%

1

402.8%

-0.4

92.9%

-0.1

-55.6%

0.2

-57.6%

-0.3

40.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

457.9

8,773%

1.2

-92.8%

0.7

-99%

3.1

-93.1%

5.2

-95.9%

16.4

-82.2%

70

8.9%

45.2

169.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

94.9

-8,369%

0.2

95.1%

0.3

97.6%

0.7

91.8%

1.1

95.8%

3.3

82.3%

14.1

-8.1%

9.1

-165.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

94.9

-8,369%

0.2

95.1%

0.3

97.6%

0.7

91.8%

1.1

95.8%

3.3

82.3%

14.1

-8.1%

9.1

-165.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

363

8,885%

1

-92.2%

0.4

-99.3%

2.4

-93.4%

4

-96%

13.2

-82.2%

55.9

9.1%

36.1

170.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

363

8,885%

1

-92.2%

0.4

-99.3%

2.4

-93.4%

4

-96%

13.2

-82.2%

55.9

9.1%

36.1

170.7%

EPS Quý

5,952

8,918%

17

-92.1%

3

-99.6%

39

-93.4%

66

-96%

216

-82.2%

812

5.9%

591

171.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại