VRE (HOSE)

Công ty Cổ phần Vincom Retail

30.00 +1.45 (+5.08%)

Cập nhật lúc 14:45:07 16/09

KL: 14,831,000 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh