menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
17.20 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:32 24/03

KL: 1,252,000 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên TNG

Giá trần 18.90
Giá TC 17.20
Giá sàn 15.50
NN mua 7,800
Cao nhất 17.40
Trung bình 17.25
Thấp nhất 17.10
NN bán 200
Dư mua
Dư bán
25,600 17.2
17.3 132,700
83,100 17.1
17.4 61,100
87,100 17
17.5 78,400
195,800
272,200
Thống kê khớp lệnh TNG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:01

17.2

0.00

56,300

B

14:29:28

17.2

0.00

300

B

14:28:29

17.2

0.00

300

B

14:26:54

17.2

0.00

800

B

14:26:51

17.2

0.00

300

B

14:26:48

17.2

0.00

4,000

B

14:26:43

17.2

0.00

200

B

14:26:37

17.2

0.00

21,000

B

14:25:32

17.2

0.00

6,000

B

14:24:35

17.3

+0.10

2,300

M

14:24:13

17.2

0.00

100

B

14:24:00

17.2

0.00

200

B

14:23:28

17.2

0.00

100

B

14:22:53

17.2

0.00

2,800

B

14:22:41

17.2

0.00

400

B

14:22:36

17.2

0.00

3,000

B

14:22:31

17.2

0.00

500

B

14:22:22

17.2

0.00

2,000

B

14:22:04

17.2

0.00

16,900

B

14:21:58

17.2

0.00

500

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới