menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
20.00 +0.10 (+0.50%)

Cập nhật lúc 09:50:27 05/06

KL: 476,600 CP

Thông tin doanh nghiệp

TNG trong 10 năm tới sẽ bán 100% sản phẩm bằng chính thương hiệu của mình là TNG, trước hết là bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam, tiếp là thị trường ASEAN và châu Á, sau đó là thị trường EU và Mỹ. Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ - nhân viên, TNG sẽ tiếp tục thay đổi và hoàn thiện với thông điệp của Chủ tịch hội đồng quản trị: "Khách hàng là người trả lương cho chúng ta"
Địa chỉ: Số 434/1 Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
MST: 4600305723
Điện thoại: +84 28 3854462
Fax: +84 28 3852060
Website: www.tng.vn
Mã doanh nghiệp: 4600305723

Thống kê các cổ đông lớn TNG

Nguyễn Văn Thời (17.16%)

Nguyễn Đức Mạnh (7.69%)

Trần Cảnh Thông (6.26%)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (5.07%)

KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD (4.62%)

Nguyễn Mạnh Linh (3.98%)

Đỗ Thị Hà (1.79%)

Lương Thị Thúy Hà (0.57%)

Các cổ đông khác (52.86%)

Ban lãnh đạo TNG

Họ tên Chức vụ Năm sinh

Nguyễn Văn Thời (17.16%)

Chủ tịch HĐQT

1958

Nguyễn Đức Mạnh (7.69%)

Phó Chủ tịch HĐQT

1983

Lương Thị Thúy Hà (0.57%)

Phó Chủ tịch HĐQT

1969

Nguyễn Mạnh Linh (3.98%)

Thành viên HĐQT

1987

Nguyễn Hoàng Giang

Thành viên HĐQT

-

Trần Cảnh Thông (6.26%)

Thành viên HĐQT

-

Trần Cảnh Thông (6.26%)

Thành viên HĐQT không điều hành

-

Nguyễn Đức Mạnh (7.69%)

Tổng Giám đốc

1983

Phạm Thanh Tuấn

Phó Tổng GĐ

-

Lương Thị Thúy Hà (0.57%)

Phó Tổng GĐ

1969

Lưu Đức Huy

Phó Tổng GĐ

-

Đoàn Thị Thu

Phó Tổng GĐ

1972

Trần Minh Hiếu

Phó Tổng GĐ

1979

Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

-

Đào Đức Thanh

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

1985

Nguyễn Văn Đức

Trưởng BKS

1977

Trần Thị Thu Hà

Trưởng phòng Kế toán

1973

Hà Thị Tuyết

Thành viên BKS

1984

Đào Đức Thanh

Người được ủy quyền công bố thông tin

1985

Đào Đức Thanh

Thư ký HĐQT

1985

Đào Đức Thanh

Phụ trách quản trị

1985

Nguyễn Hoàng Giang

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

-