menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
20.00 +0.10 (+0.50%)

Cập nhật lúc 09:25:01 05/06

KL: 200,900 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp TNG 200,900
KL MUA chủ động 103,300 M
KL BÁN chủ động 97,600 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 0
Giao dịch thoả thuận TNG
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng TNG
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

44

48.35%

28

30.77%

16

17.58%

0

0%

12,300

6.12%

6,900

3.43%

5,400

2.69%

0

0%

1K-10K

42

46.15%

21

23.08%

21

23.08%

0

0%

125,100

62.27%

68,800

34.25%

56,300

28.02%

0

0%

10K-50K

5

5.49%

2

2.2%

3

3.3%

0

0%

63,500

31.61%

27,600

13.74%

35,900

17.87%

0

0%

50K-200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh TNG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

09:24:19

20

+0.10

500

B

09:23:35

20

+0.10

2,000

B

09:23:06

20.1

+0.20

100

M

09:22:48

20

+0.10

1,000

B

09:22:31

20.1

+0.20

1,000

M

09:21:51

20.1

+0.20

1,000

M

09:21:42

20.1

+0.20

200

M

09:21:24

20.1

+0.20

3,000

M

09:21:11

20.1

+0.20

300

M

09:21:03

20.1

+0.20

100

M

09:20:46

20.1

+0.20

100

M

09:20:42

20.1

+0.20

100

B

09:20:41

20.1

+0.20

9,900

B

09:20:31

20.1

+0.20

10,000

M

09:20:09

20.1

+0.20

7,800

M

09:20:07

20.1

+0.20

10,000

B

09:20:04

20.1

+0.20

400

B

09:20:03

20.2

+0.30

100

M

09:20:01

20.1

+0.20

1,000

B

09:19:55

20.1

+0.20

300

B

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch TNG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

1 ngày
-
1 tuần
-
1 tháng
-
3 tháng
-
6 tháng
-
Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL

05/06/2023

20

0.1 +0.50%

4.04

200,900

02/06/2023

19.9

0 0.00%

43.62

2,185,400

01/06/2023

19.9

-0.2 -1.00%

36.44

1,826,400

31/05/2023

20.1

0.4 +2.03%

77.47

3,829,700

30/05/2023

19.7

0.1 +0.51%

52.09

2,622,700

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại TNG Giao dịch khối ngoại TNG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

05/06/23

20.00

0

0

0

--

--

--

02/06/23

19.90

0

0

0

0

0

--

01/06/23

19.90

0

7,200

-7,200

0

0.14

--

31/05/23

20.10

8,200

200

+8,000

0.17

0

0.16

30/05/23

19.70

0

46,548

-46,548

0

0.92

--

Xem thêm Xem thêm