menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
26.20 +0.50 (+1.95%)

Cập nhật lúc 15:02:54 21/06

KL: 3,288,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Deloitte Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,353.7

1.4%

1,653.5

9.1%

2,104.7

N/A

1,999.1

0.9%

1,334.7

5.9%

1,515.8

11%

1,981.9

35.8%

1,259.8

38.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,353.7

1.4%

1,653.5

9.1%

2,104.7

N/A

1,999.1

0.9%

1,334.7

5.9%

1,515.8

11.2%

1,981.9

35.8%

1,259.8

38.3%

Giá vốn hàng bán

1,150.6

-0.7%

1,399.9

-9.4%

1,814.6

N/A

1,757

-5.2%

1,142.6

-3.7%

1,279.9

-11.3%

1,670.2

-33.6%

1,102.3

-37.8%

Lợi nhuận gộp

203.1

5.7%

253.7

7.5%

290.1

N/A

242.2

-22.3%

192.1

21.9%

235.9

10.8%

311.8

48.4%

157.6

42%

Thu nhập tài chính

16.1

-30.5%

18.1

-37.3%

28.8

N/A

27.3

99.1%

23.1

5.2%

28.8

50.5%

13.7

57.5%

22

180.3%

Chi phí tài chính

62.2

3.7%

89.4

-3.1%

93.4

N/A

75.4

12.1%

64.6

-66.3%

86.7

-70.8%

85.7

-108.9%

38.8

-20.1%

Chi phí tiền lãi

52.4

6.9%

64.6

-29.3%

68.1

N/A

44.7

-21.1%

56.3

-65.5%

49.9

-53.1%

36.9

-11.7%

34

-10.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

18.2

-27.5%

23.5

-63.6%

39.3

N/A

24.7

-1.1%

14.3

-12.3%

14.3

27.9%

24.4

-2.1%

12.7

18.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

85.9

-6.9%

81.3

8.6%

98.8

N/A

88.4

10.9%

80.4

1.4%

88.9

-11.9%

99.2

-24.2%

81.5

-85%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

52.8

-5.7%

77.6

3.9%

87.4

N/A

81.1

-30.2%

56

20.6%

74.7

-8.9%

116.2

57%

46.4

73.4%

Thu nhập khác

0.8

-38.3%

0.5

56.5%

0.3

N/A

0.2

-90%

1.4

218.4%

0.3

-84.3%

1.6

228.6%

0.4

254.8%

Chi phí khác

-1.8

55.5%

-7.6

-276.9%

-2.4

N/A

-9.4

-2.6%

-4

-347.3%

-2

68.7%

-9.1

-1,117%

-0.9

-336.8%

Thu nhập khác, ròng

-1

64.3%

-7.1

-317.6%

-2

N/A

-9.2

-22.8%

-2.7

-463.1%

-1.7

61.6%

-7.5

-2,850%

-0.5

-451.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

51.9

-2.8%

70.5

-3.4%

85.4

N/A

71.8

-33.9%

53.3

16%

73

-5.9%

108.7

47.3%

46

72.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

10

-2.9%

14

-9.9%

15.9

N/A

14.4

33.9%

9.7

-27.7%

12.7

9.9%

21.8

-77.5%

7.6

-65%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

10

-2.9%

14

-9.9%

15.9

N/A

14.1

35.6%

9.7

-27.7%

12.7

9.9%

21.8

-77.5%

7.6

-65%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

41.9

-4%

56.5

-6.3%

69.5

N/A

57.8

-33.5%

43.6

13.7%

60.3

-5%

86.8

41.3%

38.4

73.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

41.9

-4%

56.5

-6.3%

69.5

N/A

57

-34.3%

43.6

13.7%

60.3

-5%

86.8

41.3%

38.4

73.7%

EPS Quý

369

-11.1%

498

-13.2%

612

N/A

472

-53.9%

415

0.2%

574

-28.1%

1,023

31.1%

414

38.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả