menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
18.70 -0.30 (-1.58%)

Cập nhật lúc 15:02:11 05/12

KL: 1,242,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

2,104.7

N/A

1,999.1

0.9%

1,334.7

5.9%

1,515.8

11%

1,981.9

35.8%

1,259.8

38.3%

1,365.6

43%

1,709.7

1.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.2

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,104.7

N/A

1,999.1

0.9%

1,334.7

5.9%

1,515.8

11.2%

1,981.9

35.8%

1,259.8

38.3%

1,363.4

42.8%

1,709.7

1.2%

Giá vốn hàng bán

1,814.6

N/A

1,757

-5.2%

1,142.6

-3.7%

1,279.9

-11.3%

1,670.2

-33.6%

1,102.3

-37.8%

1,150.5

-41.1%

1,469.2

-0%

Lợi nhuận gộp

290.1

N/A

242.2

-22.3%

192.1

21.9%

235.9

10.8%

311.8

48.4%

157.6

42%

213

52.8%

240.4

8.6%

Thu nhập tài chính

28.8

N/A

27.3

99.1%

23.1

5.2%

28.8

50.5%

13.7

57.5%

22

180.3%

19.1

131.2%

24.4

94%

Chi phí tài chính

93.4

N/A

75.4

12.1%

64.6

-66.3%

86.7

-70.8%

85.7

-108.9%

38.8

-20.1%

50.7

-35.8%

45.8

-22.7%

Chi phí tiền lãi

68.1

N/A

44.7

-21.1%

56.3

-65.5%

49.9

-53.1%

36.9

-11.7%

34

-10.9%

32.6

2.3%

38.4

-9.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

39.3

N/A

24.7

-1.1%

14.3

-12.3%

14.3

27.9%

24.4

-2.1%

12.7

18.6%

19.9

26%

27.1

40.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

98.8

N/A

88.4

10.9%

80.4

1.4%

88.9

-11.9%

99.2

-24.2%

81.5

-85%

79.5

-44.1%

86.4

-30.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

87.4

N/A

81.1

-30.2%

56

20.6%

74.7

-8.9%

116.2

57%

46.4

73.4%

82

190.1%

105.6

23.9%

Thu nhập khác

0.3

N/A

0.2

-90%

1.4

218.4%

0.3

-84.3%

1.6

228.6%

0.4

254.8%

2

-2.5%

0.9

231.3%

Chi phí khác

-2.4

N/A

-9.4

-2.6%

-4

-347.3%

-2

68.7%

-9.1

-1,117%

-0.9

-336.8%

-6.4

-171%

-3.6

50.3%

Thu nhập khác, ròng

-2

N/A

-9.2

-22.8%

-2.7

-463.1%

-1.7

61.6%

-7.5

-2,850%

-0.5

-451.4%

-4.4

-1,292%

-2.7

61.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

85.4

N/A

71.8

-33.9%

53.3

16%

73

-5.9%

108.7

47.3%

46

72.2%

77.6

177.6%

102.9

31.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

15.9

N/A

14.4

33.9%

9.7

-27.7%

12.7

9.9%

21.8

-77.5%

7.6

-65%

14.1

-195.7%

17.7

-32.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

15.9

N/A

14.1

35.6%

9.7

-27.7%

12.7

9.9%

21.8

-77.5%

7.6

-65%

14.1

-195.7%

17.7

-32.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

69.5

N/A

57.8

-33.5%

43.6

13.7%

60.3

-5%

86.8

41.3%

38.4

73.7%

63.5

173.9%

85.2

31.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

0.8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

69.5

N/A

57

-34.3%

43.6

13.7%

60.3

-5%

86.8

41.3%

38.4

73.7%

63.5

173.9%

85.2

31.2%

EPS Quý

612

N/A

472

-53.9%

415

0.2%

574

-28.1%

1,023

31.1%

414

38.5%

798

154.9%

1,072

22.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại