HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

34.60 -0.80 (-2.26%)

Cập nhật lúc 14:46:29 17/05

KL: 5,741,000 CP