menu
24hmoney
Tín hiệu
HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Securities Corporation)
29.90 +0.50 (+1.70%)

Cập nhật lúc 14:45:30 12/06

KL: 8,467,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

863.1

36.9%

861.5

-2.8%

823.7

8.5%

587.5

-50.5%

630.5

-41%

886.7

-21%

759

-30.6%

1,187.8

9.8%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

214.7

62.1%

176

-9.6%

224

33.3%

139.7

-40.8%

132.4

-53.2%

194.6

-46.8%

168

-54.5%

236.1

-34.5%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

2.7

5.9%

2.6

0.2%

2.5

3.6%

2.4

11.8%

2.5

15.6%

2.6

12.6%

2.4

8.9%

2.2

6.2%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

2.5

17.5%

3

8.8%

2.3

-4.6%

2.3

28.7%

2.2

-11.9%

2.8

-82.9%

2.4

12.6%

1.8

705.8%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

863.1

36.9%

861.5

-2.8%

823.7

8.5%

587.5

-50.5%

630.5

-41%

886.7

-21%

759

-30.6%

1,187.8

9.8%

Chi phí hoạt động kinh doanh

413.9

-5.8%

528.6

17.4%

469.4

-1.4%

306.6

59.7%

391.1

37.1%

639.6

15.7%

463

22.5%

761.6

-13.7%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

449.2

87.6%

332.9

34.8%

354.2

19.7%

280.9

-34.1%

239.4

-46.3%

247.1

-32%

296

-40.3%

426.2

3.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

104.6

-21.3%

108.1

-22.9%

88.1

2.8%

85

-9.1%

86.3

8.6%

88

-3.7%

90.6

8.4%

77.9

-29.5%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

345.8

123.8%

225.1

41.3%

266.4

29.4%

196.2

-43.8%

154.5

-56.3%

159.3

-42.9%

205.9

-48.2%

348.7

-0.9%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-94.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-94.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

345.8

123.8%

225.1

41.3%

266.4

29.4%

196.2

-43.8%

154.5

-56.3%

159.3

-42.9%

205.9

-48.2%

348.7

-0.9%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

68.9

-124.2%

46.2

-34.9%

52.3

-28.3%

39

43.9%

30.7

56.8%

34.2

38.9%

40.8

48.5%

69.4

-0.8%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

N/A

N/A

0.4

35%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

-57.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

276.9

123.7%

179.3

43%

214.1

29.7%

157.2

-43.7%

123.8

-56.2%

125.3

-44%

165.1

-48.2%

279.3

-1.4%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

276.9

123.7%

179.3

43%

214.1

29.7%

157.2

-43.7%

123.8

-56.2%

125.3

-44%

165.1

-48.2%

279.3

-1.4%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả