menu
24hmoney
Tín hiệu
HAG (HOSE)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

(HAGL Joint Stock Company)
12.50 -0.90 (-6.72%)

Cập nhật lúc 14:48:57 15/04

KL: 36,145,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,897.9

17.9%

1,889.3

31.1%

1,458.3

18.2%

1,697

111.4%

1,609.8

116.5%

1,441.4

160.1%

1,233.6

125.2%

802.6

182.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

10.4

-69.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.2

-81.3%

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,897.9

17.9%

1,889.3

31.1%

1,447.9

18%

1,697

111.4%

1,609.8

116.5%

1,441.4

160.1%

1,227.4

125.5%

802.6

201.9%

Giá vốn hàng bán

1,680.7

-41.1%

1,370.7

-18.1%

1,231.7

-17.1%

1,284.6

-150.5%

1,191.1

-132.9%

1,160.6

-207.3%

1,051.7

-115.3%

512.8

-140.3%

Lợi nhuận gộp

217.2

-48.1%

518.7

84.7%

216.2

23.1%

412.4

42.3%

418.7

80.3%

280.8

59.1%

175.7

214.4%

289.8

452.8%

Thu nhập tài chính

295

261.6%

35.3

-70%

115.2

20.8%

140.6

-26.9%

81.6

-36.1%

117.5

-10.9%

95.4

-24.8%

192.4

-44.9%

Chi phí tài chính

995.8

344.8%

232.1

-39.8%

408.2

53.4%

145.6

21.7%

406.8

-259.7%

166

76%

875.9

-410.8%

185.9

13.4%

Chi phí tiền lãi

951.8

522.1%

195.9

-17.4%

314.5

-40.6%

167.6

-3%

225.5

-34.7%

166.9

-0.2%

223.6

-35.6%

162.7

18.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

-11.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

83.9

-66.8%

67.7

-15.5%

46.2

49%

58.9

-13%

50.3

-18.8%

58.6

-51.5%

90.5

-191.7%

52.1

-202.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

77.4

-129.2%

38.8

-121.4%

45.9

-104.8%

36.9

-813.4%

265.4

165.6%

181.1

-60.4%

950.6

322.9%

5.2

101.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,346.7

336.3%

215.4

-39.3%

-180

-170.5%

311.6

24.9%

308.7

84%

354.8

909%

255.2

29.3%

249.3

227.4%

Thu nhập khác

9.9

86.1%

154

5,321%

273.7

1,004%

2.7

-52.5%

5.3

-87.9%

2.8

35%

24.8

455.4%

5.7

-81.7%

Chi phí khác

-264.3

-630.7%

-27.5

-269.5%

-26.1

53.4%

-10.4

31.8%

-36.2

74.8%

-7.4

56.3%

-56

66.7%

-15.3

81.7%

Thu nhập khác, ròng

-254.4

-724.6%

126.5

2,848%

247.6

893.7%

-7.7

19.4%

-30.9

69.1%

-4.6

69.2%

-31.2

81%

-9.6

81.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,092.3

293.1%

341.9

-2.4%

67.6

-69.8%

303.8

26.7%

277.8

309%

350.2

1,629%

224

569.6%

239.8

196.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.3

44%

24.2

-2,001%

5.9

-326%

0.5

-171.7%

0.5

-1,341%

1.2

N/A

1.4

-333.9%

0.2

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

15.7

44.1%

6.9

-66.4%

20.1

-52.4%

0

-99.8%

10.9

-62%

20.5

1,267%

42.2

-3.9%

18.4

-89.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

15.4

48.6%

17.3

-189.3%

14.2

-65.2%

0.4

-102.4%

10.4

-63.8%

19.4

1,191%

40.8

-6.3%

18.2

-89.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,107.7

284.4%

324.5

-12.2%

81.8

-69.1%

303.4

17.6%

288.2

198.6%

369.5

1,599%

264.9

243.7%

258

475.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

100.8

6,628%

4.6

-47.8%

-9.4

36.9%

12.3

54.3%

-1.5

96.6%

8.8

548.1%

-14.9

-3,505%

8

177%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,006.9

247.5%

320

-11.3%

91.2

-67.4%

291.1

16.4%

289.7

103.7%

360.7

1,421%

279.7

265%

250

528%

EPS Quý

1,086

273.2%

321

-17.5%

98

-67.4%

314

16.3%

291

90.2%

389

1,396%

301

262.6%

270

528.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại