menu
24hmoney
Tín hiệu
HAG (HOSE)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

(HAGL Joint Stock Company)
8.73 +0.12 (+1.39%)

Cập nhật lúc 14:45:33 06/02

KL: 10,302,800 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên HAG

Giá trần 9.21
Giá TC 8.61
Giá sàn 8.01
NN mua 178,100
Cao nhất 8.85
Trung bình 8.76
Thấp nhất 8.51
NN bán 3,400
Dư mua
Dư bán
31,500 8.73
8.74 1,000
122,100 8.72
8.78 3,700
93,200 8.71
8.79 8,100
246,800
12,800
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới