FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
77.00 +0.50 (+0.65%)

Cập nhật lúc 09:29:49 08/12

KL: 26,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE