FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
74.00 -2.50 (-3.27%)

Cập nhật lúc 14:44:00 07/10

KL: 2,061,000 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE