FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
72.00 +1.50 (+2.13%)

Cập nhật lúc 14:45:18 25/11

KL: 1,267,400 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp FPT 1,267,400
KL MUA chủ động 902,400 M
KL BÁN chủ động 360,800 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 4,200
Giao dịch thoả thuận FPT
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Thời gian Giá Khối lượng Giá trị Giá trị tích luỹ

13:46:52

FPT

75.4

50,000

3,770,000,000

15,080,000,000

13:01:40

FPT

75.4

40,000

3,016,000,000

11,310,000,000

13:01:01

FPT

75.4

40,000

3,016,000,000

8,294,000,000

11:21:42

FPT

75.4

50,000

3,770,000,000

5,278,000,000

11:20:58

FPT

75.4

20,000

1,508,000,000

1,508,000,000

Thống kê khớp lệnh theo khối lượng FPT
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

1,362

78.37%

958

55.12%

392

22.55%

12

0.69%

362,100

28.57%

241,900

19.09%

118,000

9.31%

2,200

0.17%

1K-10K

374

21.52%

249

14.33%

123

7.08%

2

0.12%

803,600

63.41%

558,800

44.09%

242,800

19.16%

2,000

0.16%

10K-50K

1

0.06%

1

0.06%

0

0%

0

0%

10,000

0.79%

10,000

0.79%

0

0%

0

0%

50K-200K

1

0.06%

1

0.06%

0

0%

0

0%

91,700

7.24%

91,700

7.24%

0

0%

0

0%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Thống kê khớp lệnh FPT
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Thời gian Giá +/- KL M/B

14:45:02

72

+1.50

91,700

M

14:29:40

71.9

+1.40

100

B

14:29:40

71.9

+1.40

100

B

14:29:38

71.9

+1.40

100

M

14:29:38

71.9

+1.40

100

M

14:29:38

71.9

+1.40

200

M

14:29:38

71.9

+1.40

1,000

M

14:29:30

71.9

+1.40

100

M

14:29:30

71.9

+1.40

100

M

14:29:30

71.9

+1.40

500

M

14:29:30

71.9

+1.40

100

M

14:29:30

71.9

+1.40

100

M

14:28:26

71.9

+1.40

500

B

14:28:24

71.9

+1.40

100

B

14:28:19

71.9

+1.40

100

M

14:28:02

71.8

+1.30

100

M

14:27:51

71.9

+1.40

200

M

14:27:47

71.9

+1.40

800

M

14:27:47

71.8

+1.30

100

M

14:27:37

71.8

+1.30

500

M

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch FPT

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

25/11/2022

72

1.5 +2.13%

90.76

1,267,400

24/11/2022

70.5

0 0.00%

55.49

788,400

23/11/2022

70.5

0 0.00%

32.72

465,900

22/11/2022

70.5

0.4 +0.57%

83.18

1,176,300

21/11/2022

70.1

-1.4 -1.96%

59.14

840,500

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại FPT Giao dịch khối ngoại FPT

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/11/22

72.00

200,000

200,000

0

14.32

14.32

0

24/11/22

70.50

128,100

128,000

+100

9.66

9.65

0.01

23/11/22

70.50

0

0

0

0

0

--

22/11/22

70.50

7

0

+7

0

0

--

21/11/22

70.10

3,900

100

+3,800

0.27

0.01

0.26

Xem thêm Xem thêm