menu
24hmoney
DIG (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

(Development Investment Construction Joint Stock Company)
17.00 +0.85 (+5.26%)

Cập nhật lúc 14:45:30 30/01

KL: 17,889,700 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên DIG

Giá trần 17.25
Giá TC 16.15
Giá sàn 15.05
NN mua 336,900
Cao nhất 17.25
Trung bình 16.85
Thấp nhất 15.90
NN bán 129,400
Dư mua
Dư bán
408,900 17
17.05 27,700
44,000 16.95
17.1 168,100
120,000 16.9
17.15 89,900
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới