menu
24hmoney
Tín hiệu
DCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau

(PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY)
36.95 -0.35 (-0.94%)

Cập nhật lúc 13:15:36 20/05

KL: 2,887,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

2,885.1

2%

3,512.6

-21.8%

3,150.7

-8.9%

3,456.5

-16.6%

2,829.8

-33.9%

4,493.5

17%

3,458.2

82.3%

4,145.4

65.5%

Các khoản giảm trừ

141.1

-48.4%

53

251.2%

140.1

7.3%

165.5

-168.7%

95.1

54.3%

35

-152.4%

151.1

-77.4%

61.6

56.4%

Doanh thu thuần

2,744

0.3%

3,565.6

-20%

3,010.6

-9%

3,290.9

-19.4%

2,734.7

-32.9%

4,458.5

14.1%

3,307.1

82.5%

4,083.8

72.8%

Giá vốn hàng bán

2,034.4

6.1%

2,699.9

15.2%

2,833.3

-23.2%

2,920.7

-6.6%

2,166

-3.3%

3,182.2

-30.9%

2,299.7

-87.2%

2,740.6

-49.3%

Lợi nhuận gộp

709.6

24.8%

865.7

-32.2%

177.3

-82.4%

370.3

-72.4%

568.7

-71.2%

1,276.3

-13.5%

1,007.5

72.8%

1,343.2

154.6%

Thu nhập tài chính

131.5

10.9%

105.7

29.6%

200.2

148.3%

145.2

115.6%

118.6

71%

81.6

46.9%

80.6

101.9%

67.4

96.2%

Chi phí tài chính

14

-55.9%

9.7

50.6%

9

-15.9%

0.4

103.2%

9

54.5%

19.7

-39.6%

7.8

-82.8%

13.1

-99.1%

Chi phí tiền lãi

7.2

-10,422%

3.9

-922.1%

2.6

-10.4%

3.6

-6.3%

0.1

98.4%

0.4

75.1%

2.3

-199.1%

3.4

-81.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

337.3

-21.9%

216.6

14.7%

192.2

-31.5%

100

17.3%

276.7

-55.5%

253.9

-111.5%

146.1

-7.6%

120.9

-62.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

114.8

20.5%

209

-817.5%

85.3

44.3%

71.2

61.6%

144.4

40.6%

22.8

89.7%

153

-70.4%

185.4

-17.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

375

45.8%

536.1

-49.5%

91

-88.4%

344.7

-68.4%

257.2

-84%

1,061.4

-9.7%

781.1

98.7%

1,091.1

238.1%

Thu nhập khác

7.6

83%

3.1

235%

13.8

59.9%

3.6

-40.6%

4.2

46.6%

-2.3

-248.9%

8.7

3,883%

6

598.2%

Chi phí khác

-0

-26.4%

-2

55.7%

-0.1

97.8%

-0.2

85.3%

-0

99.3%

-4.4

-230.1%

-4.2

N/A

-1.5

-78.1%

Thu nhập khác, ròng

7.6

83.2%

1.2

117.6%

13.7

207.2%

3.4

-26.5%

4.2

401.4%

-6.7

-3,086%

4.5

1,993%

4.6

8,956%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

382.7

46.4%

537.3

-49.1%

104.7

-86.7%

348.1

-68.2%

261.4

-83.7%

1,054.7

-10.3%

785.6

99.7%

1,095.7

239.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

23.9

1.8%

56.6

2.5%

30.6

44.2%

35.3

53.6%

24.3

68.3%

58.1

36.7%

54.8

-181%

76.1

-202.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

9.2

-24.1%

11.2

53.8%

N/A

N/A

0.1

-116.1%

7.4

39.5%

7.3

-38.1%

N/A

N/A

0.4

139.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

33.1

-4.3%

45.5

10.5%

30.6

44.2%

35.4

53.2%

31.7

64.3%

50.8

36.5%

54.8

-181%

75.7

-188.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

349.6

52.2%

491.8

-51%

74.1

-89.9%

312.7

-69.3%

229.7

-84.9%

1,003.9

-8.4%

730.8

95.5%

1,020

243.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

3.6

277.3%

-1.4

-145.4%

0.4

-86.1%

1.3

93.5%

1

-52.9%

3

133.9%

3

207%

0.6

-74.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

346

51.3%

493.2

-50.7%

73.7

-89.9%

311.5

-69.5%

228.7

-84.9%

1,000.8

-8.6%

727.8

93.2%

1,019.4

246.7%

EPS Quý

613

56%

809

-47.6%

101

-92.1%

550

-71%

393

-86.1%

1,545

-17.4%

1,272

90.4%

1,899

267.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại