menu
24hmoney
Tín hiệu
DCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau

(PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY)
33.20 +1.20 (+3.75%)

Cập nhật lúc 14:44:39 04/12

KL: 5,257,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

3,150.7

-8.9%

3,456.5

-16.6%

2,829.8

-33.9%

4,493.5

17%

3,458.2

82.3%

4,145.4

65.5%

4,283

121.7%

3,840

70%

Các khoản giảm trừ

140.1

7.3%

165.5

-168.7%

95.1

54.3%

35

-152.4%

151.1

-77.4%

61.6

56.4%

208.2

-253.1%

66.8

602.8%

Doanh thu thuần

3,010.6

-9%

3,290.9

-19.4%

2,734.7

-32.9%

4,458.5

14.1%

3,307.1

82.5%

4,083.8

72.8%

4,074.8

117.6%

3,906.9

72.3%

Giá vốn hàng bán

2,833.3

-23.2%

2,920.7

-6.6%

2,166

-3.3%

3,182.2

-30.9%

2,299.7

-87.2%

2,740.6

-49.3%

2,097.5

-30.6%

2,431.3

-33.5%

Lợi nhuận gộp

177.3

-82.4%

370.3

-72.4%

568.7

-71.2%

1,276.3

-13.5%

1,007.5

72.8%

1,343.2

154.6%

1,977.3

639.7%

1,475.6

231%

Thu nhập tài chính

200.2

148.3%

145.2

115.6%

118.6

71%

81.6

46.9%

80.6

101.9%

67.4

96.2%

69.4

93.8%

55.5

70.2%

Chi phí tài chính

9

-15.9%

0.4

103.2%

9

54.5%

19.7

-39.6%

7.8

-82.8%

13.1

-99.1%

19.8

-115.2%

14.1

-76.1%

Chi phí tiền lãi

2.6

-10.4%

3.6

-6.3%

0.1

98.4%

0.4

75.1%

2.3

-199.1%

3.4

-81.2%

4.2

-20.6%

1.6

69.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

192.2

-31.5%

100

17.3%

276.7

-55.5%

253.9

-111.5%

146.1

-7.6%

120.9

-62.2%

178

-119.9%

120.1

-13.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

85.3

44.3%

71.2

61.6%

144.4

40.6%

22.8

89.7%

153

-70.4%

185.4

-17.3%

243.2

-357.1%

221.2

-63%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

91

-88.4%

344.7

-68.4%

257.2

-84%

1,061.4

-9.7%

781.1

98.7%

1,091.1

238.1%

1,605.7

904.9%

1,175.7

413.1%

Thu nhập khác

13.8

59.9%

3.6

-40.6%

4.2

46.6%

-2.3

-248.9%

8.7

3,883%

6

598.2%

2.9

65.1%

1.6

-33.9%

Chi phí khác

-0.1

97.8%

-0.2

85.3%

-0

99.3%

-4.4

-230.1%

-4.2

N/A

-1.5

-78.1%

-2

-1,657%

-1.3

-10.5%

Thu nhập khác, ròng

13.7

207.2%

3.4

-26.5%

4.2

401.4%

-6.7

-3,086%

4.5

1,993%

4.6

8,956%

0.8

-48.5%

0.2

-80.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

104.7

-86.7%

348.1

-68.2%

261.4

-83.7%

1,054.7

-10.3%

785.6

99.7%

1,095.7

239.4%

1,606.5

895.4%

1,175.9

410.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

30.6

44.2%

35.3

53.6%

24.3

68.3%

58.1

36.7%

54.8

-181%

76.1

-202.7%

76.7

-1,067%

91.8

-238.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

0.1

-116.1%

7.4

39.5%

7.3

-38.1%

N/A

N/A

0.4

139.8%

12.3

-279.3%

11.7

189.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

30.6

44.2%

35.4

53.2%

31.7

64.3%

50.8

36.5%

54.8

-181%

75.7

-188.8%

89

-807.8%

80

-247.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

74.1

-89.9%

312.7

-69.3%

229.7

-84.9%

1,003.9

-8.4%

730.8

95.5%

1,020

243.9%

1,517.6

901%

1,095.9

428.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.4

-86.1%

1.3

93.5%

1

-52.9%

3

133.9%

3

207%

0.6

-74.7%

2

837.9%

1.3

137.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

73.7

-89.9%

311.5

-69.5%

228.7

-84.9%

1,000.8

-8.6%

727.8

93.2%

1,019.4

246.7%

1,515.5

897.9%

1,094.6

419.5%

EPS Quý

101

-92.1%

550

-71%

393

-86.1%

1,545

-17.4%

1,272

90.4%

1,899

267.3%

2,820

1,028%

1,871

590.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại