menu
24hmoney
Tín hiệu
DCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau

(PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY)
25.40 -0.05 (-0.20%)

Cập nhật lúc 14:45:05 06/06

KL: 3,524,800 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên DCM

Giá trần 27.20
Giá TC 25.45
Giá sàn 23.70
NN mua 400,500
Cao nhất 25.75
Trung bình 25.44
Thấp nhất 25.15
NN bán 320,800
Dư mua
Dư bán
21,200 25.4
25.45 94,600
8,800 25.35
25.5 170,900
7,900 25.3
25.55 34,000
37,900
299,500
Thống kê khớp lệnh DCM
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:00

25.4

-0.05

161,000

-

14:29:50

25.3

-0.15

4,800

B

14:29:50

25.3

-0.15

100

B

14:29:50

25.3

-0.15

500

B

14:29:50

25.3

-0.15

100

B

14:29:49

25.3

-0.15

200

B

14:29:49

25.3

-0.15

100

B

14:29:48

25.3

-0.15

400

B

14:29:48

25.3

-0.15

1,000

B

14:29:48

25.3

-0.15

1,000

B

14:29:48

25.3

-0.15

300

B

14:29:48

25.3

-0.15

100

B

14:29:48

25.3

-0.15

2,200

B

14:29:46

25.3

-0.15

1,800

B

14:29:44

25.35

-0.10

500

M

14:29:40

25.3

-0.15

3,500

B

14:29:32

25.3

-0.15

300

B

14:29:32

25.3

-0.15

5,500

B

14:29:27

25.3

-0.15

1,000

B

14:29:15

25.3

-0.15

5,000

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới