menu
24hmoney
DCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau

(PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY)
27.15 +0.45 (+1.69%)

Cập nhật lúc 14:45:26 27/01

KL: 2,834,700 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE