menu
24hmoney
Tín hiệu
CTD (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

(Coteccons Construction Joint Stock Company)
41.00 +1.40 (+3.54%)

Cập nhật lúc 14:37:39 29/03

KL: 524,300 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên CTD

Giá trần 42.35
Giá TC 39.60
Giá sàn 36.85
NN mua 0
Cao nhất 41.50
Trung bình 40.39
Thấp nhất 39.55
NN bán 2,000
Dư mua
Dư bán
26,300 ATC
ATC 800
100 42.35
40.95 2,100
100 42.3
41 29,400
26,500
32,300
Thống kê khớp lệnh CTD
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:29:24

41

+1.40

500

M

14:29:24

40.95

+1.35

100

-

14:29:24

40.95

+1.35

400

-

14:29:21

40.95

+1.35

100

M

14:29:09

40.95

+1.35

500

B

14:29:03

40.9

+1.30

700

B

14:29:03

40.9

+1.30

3,000

B

14:29:03

40.9

+1.30

500

B

14:29:03

40.9

+1.30

300

B

14:29:03

40.95

+1.35

500

B

14:29:03

41

+1.40

400

M

14:29:03

41

+1.40

100

M

14:29:02

41

+1.40

300

M

14:28:57

41

+1.40

100

M

14:28:57

40.95

+1.35

100

B

14:28:42

41

+1.40

100

M

14:28:42

41

+1.40

100

M

14:28:32

40.9

+1.30

100

B

14:28:01

40.9

+1.30

2,200

B

14:27:49

41

+1.40

400

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới