menu
24hmoney
CTD (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

(Coteccons Construction Joint Stock Company)
39.50 +0.75 (+1.94%)

Cập nhật lúc 14:45:26 27/01

KL: 418,900 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE