menu
24hmoney
Tín hiệu
CTD (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

(Coteccons Construction Joint Stock Company)
65.50 +3.00 (+4.80%)

Cập nhật lúc 14:44:41 04/12

KL: 2,632,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

4,124

32.5%

3,616.4

10.2%

3,129.6

63.6%

6,230.3

113.5%

3,113.5

190.8%

3,282.4

28.7%

1,912.5

-25.5%

2,918.2

-32.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

1.7

0.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

4,124

32.5%

3,614.7

10.2%

3,129.6

63.6%

6,230.3

113.5%

3,113.5

190.8%

3,280.6

28.6%

1,912.5

-25.5%

2,918.2

-32.1%

Giá vốn hàng bán

4,023.8

-30.6%

3,513.7

-14.6%

3,074

-66.5%

6,058.4

-107.4%

3,080.6

-192.4%

3,065.3

-26.9%

1,845.9

24.6%

2,921.3

27.6%

Lợi nhuận gộp

100.2

204.9%

101

-53.1%

55.6

-16.6%

171.9

5,795%

32.9

95.4%

215.3

59.9%

66.6

-44.5%

-3

-101.2%

Thu nhập tài chính

101.5

22.1%

94.5

-37.9%

84.5

11.9%

70

-16.9%

83.1

7.4%

152.3

222.1%

75.6

10.8%

84.2

51%

Chi phí tài chính

32.5

26%

35.4

25.5%

31.8

-167.9%

59.4

-536.7%

43.9

-1,753%

47.5

-20,045%

11.9

-1,094%

9.3

-132.1%

Chi phí tiền lãi

24.2

1.7%

25.4

-33.1%

24.8

-126.8%

24.6

-20,462%

24.6

-59,687%

19.1

-1,907%

10.9

N/A

0.1

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0

100%

-1.1

80.5%

-5.8

-11.1%

-7.4

10.3%

-5.4

44.6%

-5.9

22.8%

-5.2

-8.3%

-8.2

-4.6%

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

83

19.8%

120.4

66.6%

72.4

18.3%

182.6

0.6%

103.5

-14.4%

360.1

-195.2%

88.6

26.3%

183.7

17.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

86.2

334.4%

38.6

184.2%

30.1

-17.6%

-7.5

93.8%

-36.8

-345.2%

-45.8

-187.8%

36.5

-41.3%

-120.1

-204.9%

Thu nhập khác

0.4

-99%

1.8

-91.8%

0.6

-76.9%

28

-34.3%

41.4

23,029%

21.6

91.5%

2.6

-74.7%

42.6

439.4%

Chi phí khác

-0.4

94.9%

-1

72.9%

-1.4

-416.9%

6.3

632.4%

-7.7

-103.6%

-3.6

16.6%

-0.3

91.2%

-1.2

70.6%

Thu nhập khác, ròng

0

-100%

0.8

-95.6%

-0.8

-132.3%

34.2

-17.3%

33.7

1,039%

18

157.5%

2.3

-68%

41.4

960.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

86.2

2,953%

39.4

241.7%

29.4

-24.4%

26.8

134.1%

-3

74.5%

-27.8

-146.9%

38.8

-44.1%

-78.6

-166.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

28.3

-41.2%

25.7

41.8%

6.1

-338%

26.2

233.3%

20

-94.6%

44.1

-74.8%

2.6

116.5%

7.9

120%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

8.7

-55.3%

16.4

-65.8%

1.2

90.3%

34.2

-557.1%

19.5

88.9%

48.1

339.5%

12.1

-2,136%

7.5

-50.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

19.6

-3,856%

9.2

-333.5%

7.3

23.9%

7.9

-151.6%

0.5

-1,102%

4

127.7%

9.6

36%

15.3

163.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

66.6

1,995%

30.1

226.5%

22.1

-24.6%

18.9

129.8%

-3.5

70.2%

-23.8

-153.1%

29.3

-46.3%

-63.3

-167.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

-71.5%

0

-87.5%

-0

-169.3%

-0

-139.1%

0

-22.1%

0

119.8%

0

45.4%

0

8.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

66.6

1,983%

30.1

226.3%

22.1

-24.4%

18.9

129.8%

-3.5

70.1%

-23.9

-153.2%

29.2

-46.4%

-63.3

-167.4%

EPS Quý

892

1,958%

408

226.3%

299

-24.5%

256

130%

-48

72.4%

-323

-151.9%

396

-45.8%

-853

-169.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại