menu
24hmoney
Tín hiệu
CII (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company)
13.90 -0.05 (-0.36%)

Cập nhật lúc 14:45:34 06/02

KL: 1,408,000 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên CII

Giá trần 14.90
Giá TC 13.95
Giá sàn 13.00
NN mua 2,700
Cao nhất 14.20
Trung bình 13.97
Thấp nhất 13.75
NN bán 35,200
Dư mua
Dư bán
89,000 13.9
14 20,100
59,500 13.85
14.05 19,100
59,500 13.8
14.1 81,200
208,000
120,400
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới