menu
24hmoney
Tín hiệu
CII (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company)
15.60 -0.75 (-4.59%)

Cập nhật lúc 14:45:04 19/04

KL: 7,898,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

769.9

-59.3%

761.2

-65.5%

868.9

-17.1%

776.8

3.3%

1,892.8

186.5%

2,209.2

747.7%

1,047.5

2.1%

752.2

-22.4%

Các khoản giảm trừ

37.3

-5.7%

29.1

-14.9%

25.6

51.3%

28.8

28.9%

35.3

-115.5%

25.3

-1,263%

52.6

-108.9%

40.5

-671.9%

Doanh thu thuần

732.6

-60.6%

732.1

-66.5%

843.3

-15.2%

748.1

5.1%

1,857.5

188.3%

2,183.8

744%

994.9

-0.6%

711.7

-26.1%

Giá vốn hàng bán

323.3

79.2%

466.3

74.9%

641.6

-18.2%

472.4

-4.3%

1,554

-165.3%

1,854.6

-880%

542.7

15.4%

452.7

30.3%

Lợi nhuận gộp

409.2

34.8%

265.7

-19.3%

201.7

-55.4%

275.7

6.4%

303.5

418.5%

329.2

373.7%

452.3

25.8%

259

-17.6%

Thu nhập tài chính

576

154.4%

270.6

52.5%

462.5

128.4%

217.3

-76.3%

226.4

28.8%

177.4

-52.5%

202.5

-39.3%

915.7

386.9%

Chi phí tài chính

489.9

-39.1%

371.8

-15.1%

456

-41.6%

342.5

5.3%

352.2

26.8%

322.9

-16.1%

322.1

18.2%

361.8

-26.4%

Chi phí tiền lãi

394.3

-34.2%

267.9

0%

364.1

-36.3%

287.9

0.8%

293.8

24.8%

267.9

1.9%

267.1

9.3%

290.3

-10.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-59

-226.8%

23.7

15.1%

-2

82.7%

20.1

-0.8%

46.5

321%

20.6

0.5%

-11.6

2.8%

20.3

12.8%

Chi phí bán hàng

33.7

-53.6%

12.9

30.7%

17.6

5.8%

15.8

10.7%

21.9

-17.6%

18.6

-91.1%

18.6

22.4%

17.6

-81.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

202.3

-52%

68.1

22.5%

102.9

25.8%

86.1

15.7%

133.1

-5.3%

87.9

20%

138.7

2.9%

102.2

15.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

200.4

189.7%

107.3

9.7%

85.7

-47.6%

68.8

-90.4%

69.2

116.8%

97.8

47.5%

163.7

35.6%

713.4

591.5%

Thu nhập khác

0.6

-17.8%

0

-98.8%

0.7

-81.4%

7.8

165.8%

0.7

-84.5%

2.1

76%

3.8

-80.4%

2.9

-11.4%

Chi phí khác

-26.1

-380.1%

-3.3

-928.2%

-0.5

78.9%

-3

29.5%

-5.4

62.9%

-0.3

82.2%

-2.2

54.3%

-4.3

48.8%

Thu nhập khác, ròng

-25.5

-442.2%

-3.3

-288.2%

0.3

-84.7%

4.8

459.1%

-4.7

52.5%

1.7

373.7%

1.7

-88.8%

-1.3

73.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

174.9

171.3%

104

4.5%

85.9

-48%

73.5

-89.7%

64.5

115.3%

99.5

51.6%

165.3

21.9%

712

625.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6.5

78.6%

7.9

74.9%

9.3

78.8%

39.3

-67.2%

30.5

-16.7%

31.5

38%

43.9

21.1%

23.5

63.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1

96%

0.1

100.8%

6.4

208.2%

0.6

118.3%

25.8

-133.8%

16.4

-283.8%

5.9

53.6%

3.3

-122.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7.6

86.6%

7.7

83.8%

2.9

94.2%

38.7

-44.4%

56.3

-211.8%

47.8

13%

49.8

27.1%

26.8

46.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

167.3

1,952%

96.2

86.2%

83

-28.1%

34.8

-94.9%

8.1

102.2%

51.7

385.4%

115.5

71.9%

685.2

1,325%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

44.6

11.6%

74.7

68.7%

46.9

9.8%

27.7

-27.9%

39.9

1,407%

44.3

432.1%

42.8

7.3%

38.4

-12%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

122.7

486.2%

21.5

191%

36.1

-50.4%

7.1

-98.9%

-31.8

91.5%

7.4

218%

72.7

166%

646.8

14,563%

EPS Quý

414

416%

63

950%

112

21.7%

27

-99%

-131

91.6%

6

-40%

92

N/A

2,681

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại