BVB (UPCOM)

Ngân hàng TMCP Bản Việt

15.20 +0.20 (+1.33%)

Cập nhật lúc 14:59:49 14/05

KL: 3,054,100 CP